Rudolf Eitelberger von Edelberg kraluje druhému číslu Zpráv památkové péče

Zprávy památkové péče

Jméno tohoto olomouckého rodáka sice v českých zemích poněkud zapadlo, jeho význam v rámci středoevropských dějin to však nijak neumenšuje. Právě jemu je věnováno druhé letošní číslo Zpráv památkové péče, jako jedné z klíčových zakladatelských osobností oboru.

Rudolf Eitelberger von Edelberg (1817–1885) je považován nejen za jednoho ze zakladatelů institucionální památkové péče, ale také moderních dějin umění – stal se prvním profesorem historie umění na Vídeňské univerzitě – a muzejnictví zaměřeného na umělecký průmysl. Záměrem tohoto čísla ZPP, které vychází z mezinárodního kolokvia konaného na podzim roku 2017, je nejen připomenout Eitelbergerovy osudy, ale především nově interpretovat jeho odkaz, a to s ohledem na jeho předchůdce, žáky, filozofická východiska i dobové společenské klima.

Zprávy památkové péče 2/2018 je možné za cenu 149 Kč zakoupit v e-shopu nebo osobně v knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.

Související zprávy

První letošní číslo Zpráv památkové péče je věnováno archeologii

21. 5. 2018

Toto číslo Zpráv památkové péče je věnováno tématu zveřejňování informací v archeologii. V centru pozornosti však nejsou informace o nových nálezech či vědeckých...

Zprávy památkové péče se v šestém a posledním čísle ročníku 2017 věnují teorii památkové péče

13. 3. 2018

Poznání vlastních dějin a promýšlení vlastní teorie patří k úkolům každého seriózního oboru, památkovou péči nevyjímaje. Ve Zprávách památkové péče se témata z teorie...

V samostatné příloze Zpráv památkové péče naleznete zajímavé příspěvky o životě šlechty

5. 2. 2018

Stejně jako v předchozím ročníku vyšla i pro rok 2017 obsáhlá příloha časopisu Zprávy památkové péče. Mezi tématy letošního čísla jsou zastoupeny v největší míře články...

Páté Zprávy památkové péče jsou věnovány industriálnímu dědictví

12. 1. 2018

Páté číslo Zpráv památkové péče, které vyšlo těsně před Vánoci, se opět vztahuje ke krajině, tedy jednomu z hlavních témat NPÚ pro rok 2017. Tentokrát je to ale krajina...