Patrimonium po roce opět v Odrách s Liborem Helisem

Kaple po dokončení obnovy fasády

V minulém roce získala hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii Objev, nález roku. Město Odry se v roce 2015 rozhodlo tuto barokní kapli renovovat a následný průzkum přinesl několik dosud neznámých historických nálezů. Objevena byla dřevěná roubená konstrukce a malovaný deskový strop z období raného baroka, dřevěná poprseň kůru malovaná formou mramorování či fragmenty nástěnných maleb odkrytých v lodi kaple. V důsledku těchto objevů nechalo město Odry přepracovat původní projekt, díky čemuž mohla proběhnout citlivá obnova nově nalezených prvků. Kaple sv. Rodiny tak dnes neslouží jen k pohřebnictví, prostor je nově využíván také k pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních akcí. Rok po převzetí ceny nám rozhovor poskytl starosta města Odry Libor Helis.

Jak moc byly objevy v kapli sv. Rodiny překvapivé? Počítalo se s nějakými nálezy?

Samozřejmě jsme s žádným překvapením nepočítali. Kaple byla za svou existenci několikrát opravena, očekávali jsme pouze nález nějakého odkazu na doby, kdy byla opravována. To se také potvrdilo. Nicméně nikdo nečekal objevy roubení ve stěně kaple a už vůbec ne malbu na stropu. Původní strop měl být podle dochovaných záznamů dávno odstraněn. Proto když pan Winkler přišel za mnou, že asi něco našli, trochu mne to zaskočilo. Když jsem pak viděl část malby asi na 0,5 m2, tak jsem si stále nebyl jistý, co vlastně vidím. Ale pokyn k opatrnému odkrytí jsem vydal. No a pak jako když vybuchne bomba. První dojem – pomalovaný strop se spoustou hřebíků a z mého laického pohledu místy neopravitelný. A začal kolotoč odhadování, dohadování, posuzování, prostě blázinec kolem velké investice s nejistým výsledkem.

S jakými problémy jste se během realizace obnov museli potýkat? Jak moc se změnil plán obnovy po objevech v kapli?

První problém nastal s možným získáním dotace na celou opravu. Ta byla časově vázána, tudíž muselo padnout rozhodnutí pokračovat podle projektu a ukončit opravu včas, nebo dotaci odmítnout. Navíc bylo patrno, že se náklady vyšplhají možná až na dvojnásobek původního rozpočtu. Pro mne bylo od určité chvíle rozhodnutí jednoznačné: zachránit, co jen půjde. Ale to muselo schválit Zastupitelstvo města Odry a to už byl trochu oříšek. Posbírat argumenty a důvody, proč se do oprav pustit. Muselo to být co nejpodrobnější, všechna pro a proti, aby se zastupitelé mohli svobodně rozhodnout. Dopadlo to výborně. Všichni totiž v sobě nosíme křivdu za rozhodnutí zastupitelů města Odry v roce 1966, kteří odsouhlasili zbourání oderského zámku, který byl opravitelný. Nemohl jsem dopustit, aby se to stalo i tomuto zastupitelstvu. Další problémy byly v neustálých změnách v projektu, jak se objevovaly další a další problémy v jednotlivých fázích oprav kaple. Bylo jich opravdu mnoho a jen jejich výčet by zabral celou stránku.

Jak jste spokojený s výsledkem? Budou se v kapli dít nějaké další úpravy?

Výsledkem jsem nadšený a vděčný všem, kteří se podíleli na pozitivním přístupu k záchraně všech dílčích částí kaple. Kdo na vlastní oči neviděl, v jakém stavu byl po odkrytí strop, některé dřevěné části stavby, varhany, fresky, podlaha po odstranění, sakristie, nevěřil by současnému výsledku. Přiznám se, že i já jsem mnohokrát pochyboval, zda vynaložené náklady budou odpovídat konečnému výsledku. Vyplatilo se, že jsme věřili odborníkům, byli to ti nejlepší a všem patří velký dík.

Plánujeme ještě doplnit presbytář. Působí neúplně a prázdně. I v tomto případě byli zastupitelé skoro všichni za jedno, ačkoliv doplnění bude opět finančně nákladné. Už se na něm pracuje. Jsem přesvědčený, že výsledek bude důstojným doplněním všeho nádherného v kapli.

Pokročily od loňska objevy v kapli, například podařilo se vypátrat další prameny k malovanému stropu či jeho autora?

To se zatím nepodařilo a mám obavu, že se to ani nikdy nepodaří. Snad jedině nějaká náhoda, zmínka ve starých dokumentech, které možná někde ještě leží.

Co pro Vás a pro město Odry objevy znamenají? Zvýšil se díky nim zájem o návštěvu města?

V Odrách máme nastartováno na podporu turismu. Naše město přišlo o zámek, ale máme tu mnoho jiných skvostů. Proto kaple je dalším dílem v mozaice taháků, kterými chceme podpořit návštěvnost našeho města. A myslím, že se nám to daří i díky různým spolkům a podnikatelům, kteří sami pomáhají v obnově a zachování všeho, co tvořilo minulost tohoto města. V Odrách žili v minulosti občané převážně německé národnosti a většina z nich byla odsunuta. Noví obyvatelé by měli znát minulost svého města a okolí. Také i proto, že děti a vnuci původních obyvatel k nám jezdí a jsou vděční, že mohou znát a vidět minulost svých předků. Jejich zájem roste, žel těch, kteří tu žili, už mnoho nezbylo. Je načase začít odpouštět a chránit svět proti tomu, co špatného prožil. Já jsem se v místní části Oder narodil, jsem patriot a jsem pyšný na to, co pomáhám zachránit a obnovit. A už se chystají další projekty, např. zpřístupnění důlních děl po těžbě břidlice. Odry jsou prvním městem na řece Odře a jsou součástí Krajiny břidlice.

Co se v kapli děje dnes?

Samozřejmě musí plnit především funkci smuteční síně. Je sice pro tyto účely poměrně malá, ale zato opravdu důstojná. Krom toho zde proběhlo několik koncertů a vystoupení a chceme v tom pokračovat. Také je součásti průvodcovské aktivity v našem městě. Musíme doplnit mobiliář a čekáme na dokončení zakázky v presbytáři. Finance musíme dávat i jinam, takže jsme trochu zpomalili.

 

Navštěvujete kapli pravidelně, účastníte se jejích akcí?

Navštěvuji ji pravidelně, vyvstaly po roce a půl provozu některé problémy, které ještě musíme dořešit. Koncertů se účastním všech, průvodcovskou činnost občas doplňuji o své zážitky a poznatky při opravě kaple. Pohřbů se účastním nerad a málo, i když smrt je pokračování života.

Jsou ve Vašem městě ještě nějaké památky, které potřebují opravit a jejichž obnovu do budoucna plánujete?

Stále je co opravovat. Máme v Odrách středověkou baštu, která už delší dobou prochází postupnými opravami. V zámeckém parku musíme začít s opravami zámecké zdi. Chtěli bychom obnovit výletní areál Skalní sklepy. Ne v rozsahu, jak tomu bylo v minulosti, ale je to úžasné místo, které by mělo být zachováno pro naše potomky. Pustili jsme se do zpřístupnění břidličných štol, které chceme otevřít veřejnosti a přiblížit život horníků v naší oblasti. Každým rokem poskytujeme finance z rozpočtu města na opravu vodního mlýna Wesselsky v místní části Loučky. Je to úžasná památka. Přispíváme na obnovu domů na náměstí v městské památkové zóně. A v neposlední řadě finančně podporujeme rekonstrukce kaplí a kostelů v Odrách a místních částech. Letos je to Veselí, Dobešov, Kamenka, Klokočůvek. Finanční částky jdou do statisíců korun.

Máte v okolí nějaký příklad záchrany památky, který by si podle Vašeho názoru cenu Patrimonium zasloužil?

Jednoznačně technická památka Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách. Rekonstrukce není ukončena, ale majitelé ho opravují doslova na koleně a zasloužili by si cenu za houževnatost. Nevím, do jaké kategorie by měli být zařazeni.

Co byste popřál letošním účastníkům soutěže?

Kdyby to šlo, přál bych všem nejvyšší ocenění. Ale protože toho nelze dosáhnout, přál bych všem ten krásný pocit, že se jim podařilo něco úžasného nebo jen velkého nebo jen maličkého zachovat, posunout hodnoty minulosti do budoucnosti. Ten pocit a trvající prožitek přeji všem. Samozřejmě ocenění odborníků z kruhů nejvyšších, myslím tím pracovníky Národního památkového úřadu, velmi hřeje na srdci.

 

  • 11. 6. 2018

Související zprávy

Patrimonium po roce opět v Kořenově s Ivanem Lejčarem

25. 6. 2018

V loňském udělování ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro získali zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ vlastník a investor Železniční společnost...

Patrimonium po roce opět v Kořenově s Petrem Prokešem

22. 6. 2018

V loňském udělování ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro získali zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ vlastník a investor Železniční společnost...

Patrimonium po roce opět v Horním Maršově s Pavlem Mrázkem

18. 6. 2018

V loňském ročníku ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byla za obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově v kategorii Záchrana památky...

Patrimonium po roce opět ve svatováclavské rotundě v Praze s Janem Kratochvílem

15. 6. 2018

V roce 2004 objevili archeologové při záchranném výzkumu, který probíhal v rámci rekonstrukce budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském...

Národní památkový ústav již počtvrté ocenil významné počiny v péči o památkové dědictví

3. 10. 2017

Cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly dnes na slavnostním ceremoniálu v renesančním zámku v Bučovicích odměněny ty nejlepší počiny v oblasti...