První letošní číslo Zpráv památkové péče je věnováno archeologii

Toto číslo Zpráv památkové péče je věnováno tématu zveřejňování informací v archeologii. V centru pozornosti však nejsou informace o nových nálezech či vědeckých teoriích, ale jde především o rovinu odborných dat – údaje o výskytu archeologického dědictví v krajině, o průběhu a dokumentaci terénního výzkumu.

Číslo vychází z příspěvků z kolokvia, které uspořádalo dne 20. dubna 2017 územní odborné pracoviště NPÚ v Praze ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR v Praze. Prostřednictvím článků od řady odborníků (například Martina Kuny, Martina Gojdy nebo Balázse Komoróczyho) mohou čtenáři nahlédnout do této aktuálně hojně diskutované problematiky.

Kromě seznámení s Archeologickým informačním systémem ČR (AIS CR) v čísle naleznou pohled na danou problematiku z různých odborných pracovišť, především Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze a v Brně a Národního památkového ústavu. Seznámí se také se situací v jiných evropských zemích a s legislativním rámcem evropských směrnic o ochraně kulturního dědictví. Opomenuta nezůstávají ani dílčí terénní data, jako letecké snímky a data detektorového průzkumu. Důležitým doplněním je i příspěvek Evžena Neustupného, nabízející obecnou reflexi měnícího se pojetí archeologického dědictví, a zpětné hodnocení kolokvia od Petra Sokola.

Zprávy památkové péče 1/2018 je možné za cenu 149 Kč zakoupit v e-shopu nebo osobně v knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.

Související zprávy

Zprávy památkové péče se v šestém a posledním čísle ročníku 2017 věnují teorii památkové péče

13. 3. 2018

Poznání vlastních dějin a promýšlení vlastní teorie patří k úkolům každého seriózního oboru, památkovou péči nevyjímaje. Ve Zprávách památkové péče se témata z teorie...

V samostatné příloze Zpráv památkové péče naleznete zajímavé příspěvky o životě šlechty

5. 2. 2018

Stejně jako v předchozím ročníku vyšla i pro rok 2017 obsáhlá příloha časopisu Zprávy památkové péče. Mezi tématy letošního čísla jsou zastoupeny v největší míře články...