Zprávy památkové péče se v šestém a posledním čísle ročníku 2017 věnují teorii památkové péče

Poznání vlastních dějin a promýšlení vlastní teorie patří k úkolům každého seriózního oboru, památkovou péči nevyjímaje. Ve Zprávách památkové péče se témata z teorie památkové neobjevují často, poslední číslo ročníku 2017 se proto pokouší tento dluh částečně splatit. Jeho tématem jsou Kapitoly z teorie a dějin památkové péče, tedy příspěvky, které netvoří ucelenou monografii, ale spíše otevírají možná témata k další diskusi.

Kromě otázky, co to vlastně je teorie památkové péče, se tak v číslo věnuje například zkoumání hodnot a hodnocení památek nebo stále aktuální problematice střetu staré a nové architektury v historickém prostředí. Druhá část čísla se pak vrací do minulosti oboru ‒ k osudům všestranné osobnosti Břetislava Štorma, víc než stoletému vývoji názorů na obnovu jedné významné českobudějovické památky, nebo průběhu poválečných konfiskací na zámku v Novém Stránově. Specialitou tohoto čísla je pak také unikátní anketa mezi zahraničními odborníky – teoretiky památkové péče. Za pozornost ale stojí i další rubriky, zejména dva rozsáhlejší texty, které se vracejí tématu demolice Mostu – kromě vzpomínkové statě Karla Kibice jde především o rozhovor s doyenem historie umění Pavlem Preissem.

Šesté číslo roku 2017 je zároveň poslední, které se bude prodávat za 95 korun, od ročníku 2018 budou Zprávy památkové péče stát 150 korun.

Zprávy památkové péče 5/2017 je možné zakoupit v e-shopu nebo osobně v knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.

Související zprávy

V samostatné příloze Zpráv památkové péče naleznete zajímavé příspěvky o životě šlechty

5. 2. 2018

Stejně jako v předchozím ročníku vyšla i pro rok 2017 obsáhlá příloha časopisu Zprávy památkové péče. Mezi tématy letošního čísla jsou zastoupeny v největší míře články...

Páté Zprávy památkové péče jsou věnovány industriálnímu dědictví

12. 1. 2018

Páté číslo Zpráv památkové péče, které vyšlo těsně před Vánoci, se opět vztahuje ke krajině, tedy jednomu z hlavních témat NPÚ pro rok 2017. Tentokrát je to ale krajina...

Čtvrté číslo Zpráv památkové péče přináší různorodá, ale velmi aktuální témata

15. 11. 2017

Právě vyšlé čtvrté číslo Zpráv památkové péče je poněkud netradiční. Jako jediné v ročníku totiž nemá jedno spojující téma. Shodou okolností se v něm ale sešlo hned...

Letošní třetí číslo Zpráv památkové péče je věnováno mozaice

26. 9. 2017

Letošní třetí číslo Zpráv památkové péče je věnováno druhu uměleckých památek, který dosud stojí poněkud stranou pozornosti – mozaikám. S výjimkou slavné Zlaté brány...

Dvojčíslo Zpráv památkové péče, jež právě vyšlo, se věnuje krajině a venkovu v baroku

12. 6. 2017

Česká barokní krajina. Toto sousloví v sobě skrývá mnoho významů a asociací – od monumentálních děl umělců 18. století po naivní lidové výjevy či pohlednice. Spojení...