Vzpomínkový akt v kostele sv. Víta připomeneme výročí nuceného odchodu pátera Toufara ze Zahrádky

V neděli 25. února si bohoslužbou v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou připomeneme 70. výročí únorového puče 1948 a nuceného odchodu pátera Josefa Toufara ze Zahrádky.

Bohoslužbu od 14 hodin slouží prof. Tomáš Halík. O hudební doporovod se postará Petr Havlín, působící v České filharmonii, a želivský regenschori Petr Žák.

Pietní akt bude pokračovat přednáškou Tomáše Halíka na téma Evropa a český osud, dějinné osmičky i současná situace, která se uskuteční v hostinci U Mahlerů v Kališti od 16 hodin.

Rozlehlá farnost městečka Zahrádka se v roce 1940 stala prvním kaplanským působištěm Josefa Toufara (1902–1950). V této farnosti pomáhal lidsky a duchovně formovat mládež, za války byl oporou svým farníkům a kryl řadu protinacistických aktivit. Opravoval kostely, pomáhal místním židovským rodinám i sociálně slabým. Po komunistickém puči v únoru 1948, na nátlak komunistických funkcionářů ze Zahrádky a ledečského okresu, Toufar na své místo rezignoval. Biskupská konzistoř vyhověla jeho žádosti o přeložení do nedaleké farnosti Číhošť, kde působil od 16. dubna 1948. Páter Josef Toufar zemřel 25. února 1950 na následky brutálních praktik při výsleších StB. Stal se jednou z obětí komunistického pronásledování katolické církve v Československu.