Nová kniha o architektuře druhé poloviny 20. století

Ve čtvrtek 15. února 20018 bude na NPÚ ÚOP v Ostravě představena nová kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice – nová publikace bude zajímavým přínosem i pro oblast Ústeckého kraje, neboť architektem tohoto nádraží je Filip Danda, který je podepsán i pod nádražními budovami v Lovosicích (1959–1968) a v Mostě (1969–1977).

Jedná se o první publikaci v rámci programu NAKI II.  „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“.

https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/akce/31703-uvedeni-publikace-nadrazi-ostrava-vitkovice-historie-architektura-pamatkovy-potencial