Vilu Stiassni nadále povede milovnice šermu a Erwina Dubského

Brněnskou vilu Stiassni si pro svoji rodinu nechal v letech 1927–1929 postavit textilní továrník Alfred Stiassni podle návrhu slavného brněnského architekta Ernsta Wiesnera. V roce 2009 se vila dostala do správy Národního památkového ústavu a po rozsáhlé obnově se na konci roku 2014 otevřela veřejnosti. Kateřina Konečná do této takzvané vládní vily nastoupila nedlouho poté, v únoru 2015, nejprve na pozici průvodce, později jako vedoucí provozního referátu. Vila Stiassni zůstává i nadále pod jejím vedením, od ledna však Kateřina Konečná nově zastává funkci kastelánky.

Kateřina Konečná vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, Ústav pomocných věd historických. V letech 2013–14 také absolvovala kurz památkové péče v Praze. Ve studiu pokračuje i nadále a v rámci doktorského studia se specializuje na osobnost Erwina hraběte Dubského, kterému věnovala již svoji diplomovou práci.

V Národním památkovém ústavu pracuje Kateřina Konečná už jedenáctým rokem, začínala jako průvodkyně na zámku Lysice, později prováděla na hradě Veveří. Právě na lysickém zámku pravděpodobně započal její zájem o Erwina Dubského. Dubští z takzvané lysické větve se totiž stali majiteli zámku a námořní admirál Erwin Dubský obohatil Lysice o četné umělecké předměty, zbraně a knihy.

Co se týká vily Stiassni, Kateřina Konečná je spoluautorkou interiérové instalace vily a i nadále usiluje o to, aby prohlídková trasa byla pro návštěvníky co nejvíce zajímavá a přinášela jim vždy něco nového. Podílí se rovněž na publikacích věnovaných osudům rodiny Stiassni a historii brněnského textilního průmyslu.

Ve volných chvílích tato kastelánka šermuje a v rámci své profese se věnuje také popularizaci šermu jako vyhledávaného sportu v období první republiky. Vila Stiassni proto zažila nejeden šermířský večer. Od svého zpřístupnění veřejnosti se v ní ale konala řada dalších kulturních akcí, povětšinou tematicky laděných – koncerty, kostýmované prohlídky i módní přehlídka ve stylu první republiky, výstava orchidejí či připomínková akce k výročí návštěvy prezidenta Edvarda Beneše.

Ve své nové funkci by Kateřina Konečná ráda více zapracovala na zvýšení povědomí návštěvníků o vile Stiassni a s tím ruku v ruce i na zvýšení počtu zde konaných akcí. Jejím cílem je, aby si návštěvníci této vychutnávali první republiku všemi smysly.

Vila Stiassni, zůstávající ve správě Kateřiny Konečné, se proto má spolu s návštěvníky i nadále na co těšit.

  • 5. 3. 2018