Po pěti letech je ve Velkých Losinách kastelánem opět příslušník rodiny Fialů

Správy renesančního zámku Velké Losiny se v lednu ujala Jana Fialová, která se už dříve aktivně podílela na společenském a kulturním dění ve Velkých Losinách a přes Františka Fialu, bývalého kastelána a svého příbuzného, si k zámku vypěstovala osobní vztah. V roli kastelánky vystřídala Marcelu Tomáškovou, jež tuto pozici zastávala od ledna roku 2013.

V Národním památkovém ústavu působila Marcela Tomášková ještě před svým nástupem na zámek ve Velkých Losinách. Naposledy ve funkci náměstkyně pro správu památkových objektů v územním odborném pracovišti v Olomouci. Již dříve, v květnu a červnu roku 2010, také dočasně vedla správu hradu Bouzov.

Během pěti let v roli kastelánky se Marcele Tomáškové podařilo dát celému provozu zámku řád, stabilizovat kolektiv zaměstnanců a zvýšit návštěvnost. Právě pro zvýšení návštěvnosti se tato kastelánka snažila dělat maximum. V roce 2014 byla po více než padesáti letech nově instalována první prohlídková trasa tzv. vysokého zámku, v předchozím roce začal zámek na druhé prohlídkové trase ukazovat panské pokoje Liechtensteinů a také dvě koupelny. Na jaře loňského roku byla zpřístupněna Liechtensteinská kuchyně z dvacátých let 20. století i spolu s původním nádobím.

Zásluhou Marcely Tomáškové se na zámku nyní konají pravidelné kulturní akce. V roce 2014 zde byl například poprvé uspořádán zámecký bál a paní kastelánka si tak splnila sen zatančit si na zámku. Rovněž se jí povedlo vyklidit zázemí a skladovací prostory zámku, vyrovnat se s kontaminací mobiliáře pesticidem DDT, dokončit obnovu kočárovny, opravu střech a krytiny a také elektroinstalace včetně dalších drobnějších akcí na údržbě památky. V neposlední řadě Marcela Tomášková velmi dobře spolupracovala s ostatními kastelány celé územní památkové správy.

Jana Fialová se stala v pořadí teprve čtvrtou kastelánkou zámku Velké Losiny. Jak již bylo zmíněno, pozici kastelána zastával také její příbuzný Františka Fiala. Možná i to mělo vliv na její budoucí kariéru. Vše ale mohlo dopadnout jinak. František Fiala se totiž kastelánem vůbec stát nemusel. Vyzkoušel si mnoho zaměstnání, pracoval například v Zoo Liberec nebo prodával hudební nástroje. Památky ale patřily k jeho zájmům, a proto jednoho dne zatoužil po práci kastelána – a také se jím stal. Jako kastelán zámku Velké Losiny nastoupil roku 1975 a jeho manželka se zde stala správkyní depozitářů. Zámek si za dobu své správy zamiloval a ani po předání svého úřadu Marcele Tomáškové se od něj nevzdálil příliš daleko. Odstěhoval se do nedaleké Žárové, která je součástí obce Velké Losiny.

Jana Fialová vystudovala Slezskou universitu v Opavě ve studijním oboru Marketing a management. Pracovala v obchodním oddělení společnosti Cembrit a stala se členkou komise cestovního ruchu v obci Velké Losiny a finančního výboru obce. Její vize správy a dalšího rozvoje zámku je zaměřena zejména na návštěvnický provoz a spolupráci s obcí, ale chce se věnovat i zajištění ostatního provozu a správy nemovitého i movitého majetku.

Zámek Velké Losiny bude jistě i v budoucnu pod vedením této schopné kastelánky velkým lákadlem pro nové i stálé návštěvníky, a to nejen díky své atraktivní poloze v podhůří Hrubého Jeseníku.

  • 12. 2. 2018