Na mezinárodním veletrhu v Salzburgu NPÚ prezentuje vzorovou památkovou obnovu i zpřístupněné památky

Národní památkový ústav se v těchto dnech účastní mezinárodního veletrhu Monumento Salzburg, který je evropskou platformou pro přeshraniční spolupráci organizací a firem věnujících se památkové péči, obnově a ochraně památek. Letošního ročníku se účastní na 170 vystavovatelů z Rakouska, Německa, Slovinska, Itálie či Slovenska.

Veletrh Monumento Salzburg také zahájí v Rakousku Rok evropského kulturního dědictví 2018. Po dobu tří dnů, od čtvrtka do soboty, představuje veletrh poznatky o různorodých technikách restaurování, ať už jde o tradiční řemeslné zpracování nebo moderní digitální metody, ale i o dalších památkářských tématech jako je například kulturní krajina.

Národní památkový ústav na salzburském veletrhu prezentuje vzorovou památkovou obnovu historického domu v Liliové ulici 5 v Praze, který od podzimu 2017 slouží jako pracoviště Národního památkového ústavu. Obnově předcházela řada průzkumů, jako například archeologický, stavebněhistorický či restaurátorský. Právě tyto výzkumy, jejichž výsledky byly promítnuty do obnovy a plánovaného využití tak, aby byla naplněna náročná kritéria památkové péče uplatňovaná Národním památkovým ústavem, mohou návštěvníci veletrhu podrobně poznat. Zároveň Národní památkový ústav na veletrhu představuje zpřístupněné památkové objekty po celé české republice i další odbornou činnost.

  • 12. 1. 2018