Páté Zprávy památkové péče jsou věnovány industriálnímu dědictví

Páté číslo Zpráv památkové péče, které vyšlo těsně před Vánoci, se opět vztahuje ke krajině, tedy jednomu z hlavních témat NPÚ pro rok 2017. Tentokrát je to ale krajina z trochu nezvyklého úhlu: číslo se totiž věnuje krajině industriální.

Těžba a zpracování surovin, budování dopravních a energetických sítí či organizovaná výroba nejrůznějšího druhu, to vše proměňovala tvář krajiny od počátků civilizace. Tato proměna na první pohled působí jako vedlejší a mnohdy spíš obtěžující produkt lidské činnosti. Ovšem s odstupem času získává mnoho těchto prvků, ať jde o nepatrné pozůstatky středověkých dolů či velkoryse koncipované tovární areály, významnou historickou, nezřídka estetickou a obecně památkovou hodnotu.

Páté číslo Zpráv mapuje právě tyto případy, a to z mnoha různých stran. Snaží se přitom především charakterizovat obecnější typy spojení industriálního dědictví a krajiny – vedle úvodních shrnujících metodologických studií tak číslo přibližuje vztah krajiny a železnice, dopady chmelařské činnosti, textilní výroby nebo s elektrifikace na proměnu krajiny českých zemí, nebo téma významných novodobých dominant – venkovských komínů a historických skladišť v centrech měst.

Zprávy památkové péče 5/2017 je možné zakoupit v e-shopu nebo osobně v knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.

Související zprávy

Čtvrté číslo Zpráv památkové péče přináší různorodá, ale velmi aktuální témata

15. 11. 2017

Právě vyšlé čtvrté číslo Zpráv památkové péče je poněkud netradiční. Jako jediné v ročníku totiž nemá jedno spojující téma. Shodou okolností se v něm ale sešlo hned...

Letošní třetí číslo Zpráv památkové péče je věnováno mozaice

26. 9. 2017

Letošní třetí číslo Zpráv památkové péče je věnováno druhu uměleckých památek, který dosud stojí poněkud stranou pozornosti – mozaikám. S výjimkou slavné Zlaté brány...

Dvojčíslo Zpráv památkové péče, jež právě vyšlo, se věnuje krajině a venkovu v baroku

12. 6. 2017

Česká barokní krajina. Toto sousloví v sobě skrývá mnoho významů a asociací – od monumentálních děl umělců 18. století po naivní lidové výjevy či pohlednice. Spojení...