Zájemci se mohou hlásit do kurzu řemeslné obnovy historických staveb

Kurz řemeslné obnovy historických staveb

Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství v Praze, otevírá opět v lednu 2018 kurz řemeslné obnovy historických staveb. Kurz navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky a skládá se z teoretické části, praktických řemeslných dílen a exkurzí. Účastník si z této nabídky může vybírat a skládá si tak svůj studijní plán do značné míry podle svých individuálních potřeb a zaměření.

Předchozí řemeslná praxe není podmínkou účasti programu. Celý kurz je rozložen až do tří let a nabízí až 328 hodin odborné výuky, ale je možné se účastnit kteréhokoli programu jednotlivě bez nároku na získání osvědčení.  V současné době běží akreditační řízení na Ministerstvu školství ČR a kurz bude akreditován jako rekvalifikační v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti přípravy a realizace památkové obnovy.

Co se lze v kurzu naučit? Kurz seznámí se základy řemeslných technik, postupů a materiálů vhodných pro citlivou památkovou obnovu dle standardů NPÚ, prováděnou v interiérech i exteriérech historických budov na našem území. Kurz poskytne průřez základy stavebních a uměleckých řemesel, které se používají při obnově památek.

Teoretická část je koncipována jako nezbytná průprava pro absolvování praktické výuky, která je těžištěm kurzu. Praktická výuka probíhá v reálném prostředí na historických objektech, které právě prochází rekonstrukcí a je doprovázena dalšími exkurzemi do dílen uměleckých řemeslníků, restaurátorských ateliérů a technologických laboratoří.

Kdo jsou účastníci kurzu? Kurzů se mohou účastnit řemeslníci specialisté, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci firem specializujících se na obnovu památek, zaměstnanci NPÚ (zvláště garanti území při ÚOP NPÚ a pracovníci provozů památkových objektů ve správě NPÚ), soukromí majitelé historických objektů, správci památek a historických objektů a areálů, investiční technici při biskupství, památkáři na obcích s rozšířenou působností (s výkonnou pravomocí), studenti technických a humanitních oborů vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením na ochranu kulturního dědictví a zájemci o památky. V případě zaměstnanců NPÚ se účast na kurzu započítává do kariérního řádu instituce. V případě pracovníků investičního oddělení při biskupstvích se kurz započítává do povinného vzdělávání zaměstnanců.

Na kurzech nabízíme přátelské a vstřícné prostředí, neformální výměnu zkušeností a navazování kontaktů v oboru, individuální přístup lektorů a koordinátora ke každému účastníkovi. Možné jsou i individuální konzultace účastníků s lektory.

Roční kurzovné činí 8 000 korun, studenti platí 4 000 Kč. Pro zaměstnance NPÚ jsou kurzy zdarma (omezený počet míst). Při jednorázové účasti na programu – návštěva jednotlivé dílny či exkurze činí poplatek 1 000 Kč.

Výuka probíhá formou několikadenních soustředění nejméně jedenkrát za měsíc (většinou poslední čtvrtek, pátek a sobotu v kalendářním měsíci). 

Plánované rozvržení dílen pro období 2018 – 2020:

  • 2018 – podlahářská, kamnářská, kamenická, štukatérská, blok teorie (podzim)
  • 2019 – kovářská, klempířská, tesařská, truhlářská, nábytkářská
  • 2020 – malířská, štukatérská, zednická, obkladačská, blok teorie (podzim)

Více informací o programu na sezónu 2018 a přihlášky jsou k dispozici u koordinátorky kurzu Mgr. Kateřiny Samojské, Ph.D. (na e-mailu samojska.katerina@npu.cz a na telefonu +420 778 716 567).

  • 8. 12. 2017
    (aktualizováno 20. 12. 2017)

Související zprávy

NPÚ od ledna připravil nové kurzy památkové péče, hlásit se můžete do konce roku

29. 11. 2017

Od ledna roku 2018 otevírá Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství v Praze, dvouletý a jednoletý kurz památkové péče. Kurzy...