V Hradci Králové se uskuteční konference o možnostech požární ochrany historických staveb

V posledních letech došlo k několika zničujícím požárům dřevěných historických staveb, které způsobily nenahraditelné ztráty na našem kulturním dědictví. Konference nazvaná Možnosti požární ochrany historických staveb se zaměřením na stavby dřevěné, která se uskuteční v budově krajského úřadu v Hradci Králové, by měla podat aktuální zprávu o ochraně těchto staveb a možnostech jejich zabezpečení.

V posledních letech došlo k několika zničujícím požárům dřevěných historických staveb – v roce 2002 kostela sv. Kateřiny ze 16. století v Ostravě-Hrabové, v roce 2007 zvonice z 18. století v Železném Brodě, v roce 2017 kostela Božího těla ze 16. století v Gutech. Bez ohledu na důvod požáru se žádnou z těchto staveb nepodařilo uhasit včas tak, aby zůstaly nepoškozeny jejich historické konstrukce a výzdoba. 

Konference, kterou pořádá Národní památkový ústav a Omnium, z. s., s podporou Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové, má podat aktuální zprávu o tom, jak je vybraný segment nejhodnotnějších a nejohroženějších dřevěných památek chráněn proti vniknutí a požáru (EZS, EPS, stabilní hasicí zařízení), jaké jsou hlavní důvody toho, že se některé památky po vzniku požáru nepodařilo včas uhasit, jaká existují technická řešení stabilních hasicích systémů a aspekty spojené s jejich výběrem a instalací i jaké jsou možnosti financování instalace takových systémů.

Příspěvky představí souvislosti nedávného požáru kostela Božího těla v Gutech i problematiku protipožárního zabezpečení obnovované chaty Libušín na Pustevnách. Odpolední exkurze v kostele sv. Mikuláše v Jiráskových sadech ukáže, jak se projektantům i stavitelům podařilo vložit do drobné sakrální stavby stabilní hasicí zařízení.

Záštitu nad konferencí přijalo Ministerstvo kultury ČR, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, primátor statutárního města Hradec Králové Zdeněk Fink, generální sekretář Biskupské konference Mons. Stanislav Přibyl.

Termín konání: 2. listopadu 2017 od 9.30 hodin

Místo konání: sál Jana Letzela (velký sál zastupitelstva), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245

Registrace účastníků: registrace@omniumos.cz

Plakát ke stažení (PDF, 441 kB)