Identifikace ohořelých prvků kostela v Gutech přinesla přes stovku nálezů, v celistvém stavu je ale jen několik předmětů

Zbytky monstrance

Ve dnech 14. až 18. srpna v prostoru požářiště kostela Božího těla v Gutech odborníci z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu identifikovali a označili zbylé ohořelé prvky dřevěné konstrukce kostela a dochované movité fragmenty. Aktuálně prostor zkoumají archeologové.

Od 14. do 18. srpna značili a identifikovali odborníci z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě v prostoru požářiště kostela Božího těla v Gutech zbylé ohořelé prvky dřevěné konstrukce kostela. Jednotlivým trámům byla přidělena čísla stratigrafických jednotek pro dřevo, aby mohlo následovat jejich fotogrammetrické zaměření. Prvky byly popsány, změřeny a vybrané trámy také fotografovány. Tyto práce probíhaly ve spolupráci s projektantem možné vědecké rekonstrukce Ing. Antonínem Závadou a tesařskou firmou Papšík.

V součinnosti s popsanou dokumentací reliktů nemovité památky byl prováděn také sběr a důkladná dokumentace dochovaných movitých předmětů nalezených ve spáleništi. Aktuálně prostor zkoumají archeologové, kteří dohledávají další zbytky cenných movitých předmětů ve vrstvách spálené hmoty až k podlahám v bývalém interiéru kostela.

Evidováno je okolo 160 položek různého charakteru. Většina nálezů je fragmentárních. V celistvém stavu se dochovalo jen několik předmětů, například tři mešní zvonky z 18. století, svícen a tři pateny. Nalezené předměty budou laboratorně ošetřeny. V případě, že bude možná jejich záchrana, budou také zakonzervovány.

Kostel Božího těla v Gutech z roku 1563 patřil k nejstarším dochovaným dřevěným kostelům na území České republiky. Část zachovaného mobiliáře pocházela ještě z 16. století. Kostel byl ukázkovým reprezentantem kostelů se štenýřovou věží, charakteristických pro oblast Těšínského Slezska.

Související zprávy

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech na Těšínsku zničil požár

2. 8. 2017

Požár v noci z prvního na druhého srpna zničil dřevěný kostel v Gutech. Pracovníci Národního památkového ústavu spolupracují s vyšetřovateli, aktuálně dokumentují zbytky...