Se zvelebováním Bertramky pomáhají absolventi zednické a štukatérské dílny kursů řemeslné obnovy i brigádníci

Důležitý je odborný dohled

Praktický kurs řemeslné obnovy letos v létě probíhal na památkově chráněné usedlosti Bertramka v Praze. Pod dohledem odborného lektora zde účastníci této dílny trénovali zednické a štukatérské dovednosti při opravě poškozeného vnějšího pláště schodiště. Dobrovolníci se kromě toho postarali o úpravu okolí vily, především o údržbu zeleně.

Vedle obnovy konkrétních objektů je cílem řemeslných kursů především proškolení specialistů na památkovou obnovu. „Účastníci kursu získají v teoretické i praktické části poznatky, které by se nenaučili na žádné škole. Jsme vlastně taková praktická památková akademie, jejíž absolventi si mohou osvojit dovednosti na pomezí řemesla a restaurování,“ vysvětluje koordinátorka projektu Kateřina Samojská z Národního památkového ústavu. „Kromě klasických dílen, jako byla tato zednická či štukatérská na Bertramce, máme i dílnu zaměřenou na obnovu nástěnné dekorativní výmalby, truhlářskou dílnu zaměřenou na repasi historických oken a dveří, podlahářskou a kovářskou dílnu. Do budoucna uvažujeme i o školení v oblasti opravy historických kachlových kamen a obkladů,“ doplňuje. Absolventi získají po splnění všech požadavků a závěrečných zkoušek certifikát a titul „specialista pro památkovou obnovu“. Tato nová „profese“ by v budoucnu měla být zapsána v Národní soustavě kvalifikací, platné v celé EU.

Veškeré zásahy prováděné na Bertramce jsou v souladu se stanovisky památkové péče, použité materiály odpovídají tradičním postupům a jsou kdykoli odstranitelné bez újmy na památce. „Objekt, který našemu kursu nabídne hostování, tím zcela jistě získá. Ne ve smyslu celkové obnovy, to samozřejmě není možné, ale malá část se opraví vzorovým způsobem pod dohledem lektorů, kteří patří ke špičkám ve svém oboru. Majiteli tím vlastně poskytneme návod, jak pokračovat, často včetně vyhotovení nezbytných průzkumů a podkladů pro obnovu, což je rozhodně bonus,“ vysvětluje Kateřina Samojská a dodává: „Několikrát za dobu, kdy kurs běží, se nám podařilo nastartovat správnou památkovou obnovu, což mě jako koordinátora programu obzvláště těší. V kursech se sejdou nadšenci pro památkovou obnovu a skutečně šikovní řemeslníci, které byste jinde těžko hledali. Přidanou hodnotou kursů je proto budování osobních a profesních kontaktů mezi řemeslníky, památkáři a vlastníky objektů.“

Kdysi oddělené světy se tak propojují na přirozené a neformální úrovni a sledují společný zájem a cíl: uchování památek pro budoucí generace.

Koordinátorka projektu:

  • 17. 8. 2017