Nález ozvučnicových nádob v kostele sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou

V půdním prostoru kostela sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou se podařilo nalézt a zdokumentovat zbytky 13 keramických nádob, zazděných do kleneb presbytáře.

Při běžné prohlídce farního kostela sv. Havla 9. srpna 2017 objevila skupina badatelů (Jiří Bláha z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Miloš Buroň a Jiří Slavík z josefovského pracoviště, Jana Čevonová z generálního ředitelství Národního památkového ústavu, Dalibor Prix z Ústavu dějin umění AV ČR a archeolog Radek Bláha z Muzea východních Čech v Hradci Králové), kteří pracují na  vědeckém projektu Východočeská gotika a raná renesance 1230–1550, ozvučnicové nádoby, jež se od antiky užívaly ke zlepšení akustických kvalit interiérů budov, ve středověku především kostelů. Z nádob se zachovala hrdla a horní části výdutí. Dna nádob scházejí, nejspíše byla prolomena při opravách kostela. Lahvovité nádoby byly zazděny hrdlem dolů, původně otevřené do klenby. Stavitelé kostela nádoby umístili do klenebních kápí, do vrcholů kleneb a jejich blízkosti. Nádoby lze datovat do 14. století, což upřesňuje dosavadní představy o výstavbě kostela sv. Havla.

Jedná se o největší známý soubor ozvučnicových nádob v českém prostředí. Nález je o to cennější, že v severovýchodní části České republiky jde o první nález tohoto druhu.