Vodní elektrárna v Poděbradech – nová národní kulturní památka Středočeského kraje

V pondělí 20. 2. 2017 na svém zasedání vláda ČR schválila návrh MK ČR na prohlášení 15 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památku. Středočeský kraj, který se pyšní i památkou zapsanou na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO (historické jádro města Kutná Hora s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci) si tímto nyní připíše hned pět nových národních kulturních památek: Střední strojní průmyslová škola v Mladé Boleslavi, Vodní elektrárna v Poděbradech, Krematorium v Nymburce, Zámek s parkem v Brandýse nad Labem, Sokolovna v Rakovníku. Středočeský kraj tak nyní eviduje více než 30 národních kulturních památek. U nově schválených objektů se jedná především o stavby občanské vybavenosti z 1. poloviny 20. století dokumentující architektonickou různorodost daného období. Statut národní kulturní památky pak byl nově schválen i pro dosud ne zcela doceněný zámek v Brandýse nad Labem.

Vodní elektrárna v Poděbradech

Vodní elektrárna v Poděbradech je unikátně dochovanou a plně funkční technickou stavbou z let 1914–1923. Její součástí je jez se třemi poli zdymadel a provozní budova se čtyřmi Francisovými turbínami. Autorem architektonického řešení s prvky neoklasicismu, geometrické moderny a kubismu byl poděbradský rodák profesor ČVUT ing. arch. Antonín Engel (1879- 1958). Elektrárna, spuštěná do provozu v roce 1919, představuje jedno z nejstarších vodních děl na Labi. Díky citlivému začlenění do krajiny a přírodního rámce tvoří výraznou dominantu nábřežní promenády a důstojný protějšek historickému objektu zámku. Veřejnosti je dnes přístupná cyklistická lávka přes zdymadlo a na objednání i funkční technologie elektrárny

Národní kulturní památky

Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje podle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči vláda ČR nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Návrh na vyhlášení připravuje ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

V současnosti je v ústředním seznamu kulturních památek zapsáno celkem 304 rejstříkových čísel (jednotlivých staveb, areálů či movitých předmětů nebo jejich souborů) národních kulturních památek od těch nejstarších (např. archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýznamnějších nálezů z období kultury lovců mamutů) přes památky středověké (Karlův most, Anežský klášter aj.) a novověké (zámek Opočno, jízdárna ve Světcích u Tachova aj.) až po památky z konce 20. století (např. hotel a televizní vysílač na Ještědu u Liberce). Nejpočetnější skupinu tvoří nemovitosti - dřívější šlechtická sídla a církevní stavby, postupně jsou prohlašovány také objekty lidové architektury i unikátní technické památky.

Z celkového počtu NKP je 45 movitých.

Kontakt: PhDr. Ivan Minář PhD., minar.ivan@npu.cz, tel. 274 008 222