Obnova památek v praxi: v kursu řemeslné obnovy jsou poslední volná místa

Při přednášce památkového architekta docenta Michaela Rykla kolovaly vzorky historické střešní krytiny, ve kterých se četlo „jako v knize“. V popředí účastníci kurzu: studentka Fakulty architektury ČVUT Martina Urbanová a Ing. arch. Šimon Jiráček

Řemeslné obnově historických staveb je věnován vzdělávací program Národního památkového ústavu, který pokračuje v březnu v kovárně, slévárně a klempírně v Plasích a s tesařským mistrem Petrem Růžičkou v Chlumu a Manětíně. V kursu jsou poslední volná místa.

Jak správně opravit památku? Které technologie a metody jsou správné při památkové obnově? To by se měli naučit frekventanti vzdělávacího programu, jehož třetí ročník připravilo územní odborné pracoviště v Telči. Od listopadu 2016 se zde školí rozmanitá skupina lidí – řemeslníci (kameník, podlahář, tesař, provozní technik), zapálení vlastníci památek i památkáři z Národního památkového ústavu. Řemeslníci si chtějí v kursech zvýšit kvalifikaci, majitelé by rádi porozuměli svým stavbám, aby mohli připravit projekt obnovy. A co zaměstnanci NPÚ?

„Je to úžasné, obzvláště dílny, to vydá za týdny teorie. Práci kolegů z NPÚ propaguji, tak o ní chci vědět co nejvíce, nehledě na to, že se praktické dovednosti vždy hodí,“ pochvaluje si Jana Hessová z územní památkové správy v Praze.

„Kvůli fascinaci moderními technologiemi lidé ignorují staletími ověřené postupy, jenomže při opravě památek je důležité je znát – a tady je nás učí. Třeba jak správně namíchat maltu: řeklo by se triviální věc, ale málokdo to dnes umí,“ říká Vladislava Krajčová z technické laboratoře generálního ředitelství.

Od listopadu do února přednášeli odborníci z praxe o důležitých krocích v přípravě obnovy památky. V dílnách si účastníci vyzkoušeli výrobu umělého mramoru nebo odlévání profilu s románským cementem. V březnu soustředění pokračuje v dílnách Národního technického muzea v Centru stavitelského dědictví Plasy, kde zájemci například uvidí výrobu mříže. Tesařské řemeslo na roubence v Chlumu a obnovu šindelové střechy v Manětíně ukáže mistr Petr Růžička. V dubnu a v květnu přijde na řadu restaurování a doplňování nástěnných maleb v Čechtínském pivovaru u Třebíče, v červnu je připravena štukatérská dílna na usedlosti v Chlumu u Dubé a v plánu je též dílna kamenická ve Zdislavicích u Kroměříže. Praktickou část kursů uzavře podlahářská dílna na zámku Velké Losiny.

Do kursu řemeslné obnovy historických staveb je stále možné se přihlásit. Je určen řemeslníkům, pracovníkům památkové péče, investičním technikům církevních staveb, vlastníkům historických objektů a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Kontakt: