Mars a Venuše odstartují na Pražském hradě Rok renesanční šlechty

Výstavou Mars a Venuše zahájil v Obrazárně Pražského hradu Národní památkový ústav Rok renesanční šlechty. Výstava s podtitulem Umění manýristických dvorů ve sbírkách Národního památkového ústavu bude veřejnosti otevřena do 30. dubna.

Výstava Mars a Venuše instalovaná v jednom z výstavních sálů Obrazárny Pražského hradu představuje to nejlepší z evropského umění přelomu věků ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Zastoupeny jsou zde obrazy rudolfínských umělců, stejně tak jako skvosty nizozemského, francouzského a německého malířství. Jde většinou o díla, která v průběhu staletí získali velkorysí sběratelé z rodů jako jsou Waldsteinové, Schwarzenbergové, Pallaviciniové, Kinští, Blümegenové či Czernin-Morzinové. Název výstavy vychází z obrazu Mars a Venuše překvapeni bohy, který namaloval Hendrick van Balen.

Národní památkový ústav i v roce 2017 pokračuje v projektu Po stopách šlechtických rodů, kterým veřejnosti připomíná nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody, jež během staletí vytvářely dějiny českého státu. V letošním roce jsou to čtyři klíčová výročí, díky nimž byl právě tento rok vybrán jako Rok renesanční šlechty. V roce 1517 Martin Luther vystoupil se svými tezemi proti katolické církvi, v roce 1527 s nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn pomyslně vstupuje do českého království sama renesance, v roce 1547 byl poražen stavovský odpor v Německu a v Čechách a v roce 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské.

Výstava na Pražském hradě je první akcí Roku renesanční šlechty, následovat budou další výstavy a kulturní programy na téměř čtyřiceti památkách ve správě Národního památkového ústavu.