Do Slatiňan se vrátí unikátní šlechtická škola v přírodě

Dětské hospodářství ve bSlatiňanech

Obnovu zámeckého areálu ve Slatiňanech dnes slavnostně zahájili ministr kultury Daniel Herman a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. S přispěním evropských peněz zde bude revitalizována unikátní šlechtická škola v přírodě. „Zámek a park, který v 19. století přestavěl v duchu romantismu knížecí rod Auerspergů, sloužil jako letní sídlo. Prezentace celého areálu se dnes postupně vrací do doby Františka Josefa z Auerspergu kolem roku 1900, kdy vzniklo také dětské hospodářství, které sloužilo k výchově šlechtických dětí s cílem naučit je hodnotě lidské práce. To také dalo název celému projektu Slatiňany – šlechtická škola v přírodě,“ vysvětlila generální ředitelka NPÚ.

Slatiňany čeká regenerace zámeckého parku, zlepšení zázemí pro návštěvníky či vytvoření prostor pro konání kulturních akcí. „Velmi mne těší, že můžeme přispět k zachování a obnově zámku ve Slatiňanech a k rozvoji potenciálu, který tato národní kulturní památka skýtá. Věřím, že zahájený projekt pomůže k dalšímu úspěšnému rozvoji nejen blízkého okolí, ale i celého Pardubického kraje a bude důkazem, že účelně vynaložené evropské prostředky pomáhají skutečně tam, kde je potřeba,“ řekl Daniel Herman.

V zámeckém parku budou rekonstruovány cesty, ohradní zdi a brány a navrátí se též původní sbírková bohatost dřevin. Dětské hospodářství se spolu s dalšími prvky drobné zahradní architektury (jako kuželník, voliéra, altán nebo dětské hřiště) vrátí ke své původní funkci.

Obnovou projde rovněž zámecká budova. „Z vlastní zkušenosti vím, že památky nelze jen stavebně renovovat. Pro jejich skutečnou obnovu jim musíte vrátit obsah a naplnění. Park i zámek chceme proto otevřít široké veřejnosti a nabídnout jí kvalitní kulturní a vzdělávací program. Kromě obnovy šlechtické školy v přírodě zde vznikne nové kulturní a badatelské centrum,“ doplnila Naďa Goryczková. Jedinečnou událostí bude také zpřístupnění digitalizovaných skleněných negativů koní na internetu.

Slatiňany sloužily Auespergům jako letní sídlo

Původně gotická tvrz ve Slatiňanech během staletí několikrát změnila svoji podobu, nejprve v renesanční, později v barokní zámek. Největšího rozkvětu však dosáhly Slatiňany za Auerspergů v letech 1746–1942. Nejvýznamnějším majitelem byl František Josef Auersperg, který si zámek velmi oblíbil a s rodinou zde pravidelně trávil letní měsíce. Zámek nechal nejen bohatě zařídit, ale i důkladně modernizovat.

Idylické prostředí zámku doplňoval anglický park s řadou drobných staveb, jako bylo jezírko, roubené chaloupky dětského hospodářství, kde se zámecké děti učily správně hospodařit, nebo tenisový kurt. Po rodině Auerspergů zdědil Slatiňany Karel Trauttmansdorff, kterému byl zámek zabaven v roce 1945. Zámek byl po různých peripetiích zpřístupněn návštěvníkům jako hipologické muzeum. Po stavební stránce stály Slatiňany v poválečném období stranou většího zájmu i investic, některé části zámecké budovy byly dokonce zbourány.

  • 26. 1. 2017