(Ne)tušené souvislosti

Unikátní projekt představuje široké veřejnosti stavební památky jinak, než bývá obvyklé – jako historické exponáty postavené z unikátních stavebních materiálů. Zaměřuje se na jejich hodnoty, způsoby zkoumání a přibližuje technologie potřebné k jejich záchraně. Nový formát prezentace památek nabízí zájemcům nové dimenze vnímání architektonického dědictví a odkrývá řadu dosud (ne)tušených souvislostí...

Autentické historické stavební materiály jsou jedním z významných nositelů památkových hodnot architektonického dědictví. Přestože naše stavební památky jsou bohatou pokladnicí původních stavebních materiálů a konstrukcí, na jejich hodnotu, význam, zvláštní krásu, trvanlivost a také emocionální působivost nejsou návštěvníci památek obvykle upozorňováni. Právě tento tematický deficit se stal impulsem pro přípravu materiálově-technologického cyklu (Ne)tušené souvislosti.

Projekt (Ne)tušené souvislosti zahájila v červnu 2011 série speciálních komentovaných technologických prohlídek nazvaná Dobrodružství vápna a písku. Jejich mimořádný ohlas potvrdil, že veřejnost má o nový pohled do procesu poznávání a záchrany stavebních památek zájem. Budeme velice rádi, pokud se i vy stanete součástí tohoto projektu.

Letní školy památkové technologie 2016

Zveme vás na čtvrtý ročník letních škol památkové technologie, který jsme pro vás připravili v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti. Vedle základního kursu pro vás letos opět máme i nové téma – zaměříme se na konzervaci historických omítek a zdiva ve vápenném systému. Nová budou i místa našich setkání – vypravíme se na podmanivou tvrz v okolí Chebu i do nově vybudovaného Centra stavitelského dědictví Plasy. Hlásit se můžete již nyní.


Komentované technologické prohlídky

Zveme vás na šestý ročník speciálních komentovaných prohlídek vzácně dochovaných stavebních památek – Horního hradu v Bečově nad Teplou a hradu Švihov. Pozornost bude věnována historickým stavebním materiálům a jejich schopnostem vypovídat o historii staveb, o historii stavění i o údržbě, metodách zkoumání a záchrany staveních památek. Získané poznatky jsou navíc využitelné pro údržbu a obnovu historických staveb. Roli průvodců i letos převezmou odborníci na dané téma. Počet účastníků je omezen. Doporučujeme rezervaci míst na e-mailové adrese setunska.gabriela@npu.cz .

Hrad Švihov

Prohlídky otevřou běžně nepřístupné prostory hradu. Hlavním tématem budou fasády hradu a představení příkladných metod jejich záchrany. Součástí prohlídek bude i vstup do nově zpřístupněné hradní věže.
pátek a sobota 8. a 9. července 2016
vždy od 10, 12 a 15 hodin

Horní hrad v Bečově nad Teplou

Prohlídky vám představí interiéry Horního hradu, který není běžně přístupný veřejnosti. Výklad se zaměří hlavně na středověké postupy stavění.
pátek a sobota 15. a 16. července 2016
vždy od 10, 12 a 15 hodin


Komentované prohlídky Horního hradu v Bečově nad Teplou, které se měly konat
v pátek a v sobotu 9. a 10. září 2016, se bohužel z vážných důvodů ruší.

Pro inspiraci se podívejte se také na naše předchozí ročníky letních škol a minulé komentované prohlídky na http://previous.npu.cz/netusene-souvislosti/ nebo na facebookové stránce (Ne)tušených souvislostí.