(Ne)tušené souvislosti

Unikátní projekt představuje široké veřejnosti stavební památky jinak, než bývá obvyklé – jako historické exponáty postavené z unikátních stavebních materiálů. Zaměřuje se na jejich hodnoty, způsoby zkoumání a přibližuje technologie potřebné k jejich záchraně. Nový formát prezentace památek nabízí zájemcům nové dimenze vnímání architektonického dědictví a odkrývá řadu dosud (ne)tušených souvislostí...

Autentické historické stavební materiály jsou jedním z významných nositelů památkových hodnot architektonického dědictví. Přestože naše stavební památky jsou bohatou pokladnicí původních stavebních materiálů a konstrukcí, na jejich hodnotu, význam, zvláštní krásu, trvanlivost a také emocionální působivost nejsou návštěvníci památek obvykle upozorňováni. Právě tento tematický deficit se stal impulsem pro přípravu materiálově-technologického cyklu (Ne)tušené souvislosti.

Projekt (Ne)tušené souvislosti zahájila v červnu 2011 série speciálních komentovaných technologických prohlídek nazvaná Dobrodružství vápna a písku. Jejich mimořádný ohlas potvrdil, že veřejnost má o nový pohled do procesu poznávání a záchrany stavebních památek zájem. Budeme velice rádi, pokud se i vy stanete součástí tohoto projektu.

webové stránky projektu
 

  • Pro inspiraci se podívejte na předchozí ročníky prohlídek na Facebooku (Ne)tušených souvislostí.

zpět na služby NPú