Vícedenní workshopy pro úředníky

Terénní 3 až 4denní workshopy pro úředníky s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů umožní vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel, sáhnout si na tradiční materiály, podílet se vlastníma rukama na památkové obnově a získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Workshopy vedou ke zvýšení odborných kompetencí o zkušenosti získané vlastní praxí, zlepšení schopnosti posoudit možné postupy a zvolit nejvhodnější řešení, a k posílení schopnosti zhodnotit kvalitu památkové obnovy.

Náplň a cíle workshopů:

 • umožní účastníkům vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel
 • pracovat s tradičními materiály
 • podílet se bezprostředně na památkové obnově
 • získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Účast na workshopu vede:

 • ke zvýšení odborných kompetencí o zkušenosti získané vlastní praxí
 • ke zlepšení schopnosti posoudit možné postupy a zvolit nejvhodnější řešení
 • k posílení schopnosti zhodnotit kvalitu památkové obnovy

Témata workshopů:

 • 2019: AUTENTICITA V PAMÁTKOVÉ PÉČI na příkladu obnovy historických fasád – omítek, štukové výzdoby a kamenných prvků
 • 2020: Téma: DETAIL V ARCHITEKTUŘE na příkladu opracování a povrchové úpravy dřevěných prvků
 • 2021: PROJEKTOVÁ A PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA na příkladu areálu hospitálu Kuks
 • 2022: CELKOVÉ OBNOVY VELKÝCH AREÁLŮ na příkladu areálu zámku Veltrusy

Workshop 2020 – detail v architektuře na příkladu opracování a povrchové úpravy dřevěných prvků

Místo konání: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Termín: 9.–11. září 2020

Program:

 • Základy statiky dřevěných konstrukcí na příkladech konkrétních staveb (přednáška v terénu)
 • Diagnostika stavu dřevěných konstrukcí (přednáška v terénu, dílna)
 • Tesařská obnova konstrukcí (přednáška, dílna)
 • Ošetření dřeva a povrchové úpravy (přednáška)

a další...

V případě zájmu o účast nás neváhejte kontaktovat.

Workshopy trvají 3–4 dny.

Těžiště workshopů spočívá v řemeslné práci – účastníci se vlastníma rukama podílí na obnově konkrétní památky nebo prvku, který bude při obnově použit např.:

 • na opravě fasády domu a obnově jeho štukové výzdoby (2019)
 • na truhlářské opravě dřevěných konstrukcí a prvků (2020)
 • na výrobě kopií prvků již zaniklých (2021)
 • na průzkumu areálu v rámci projektové přípravy obnovy (2022) apod.

Praktická část je doplněna teoretickým blokem, tvořeným základními informacemi o historii oboru/ řemesla, vysvětlením principů tradičních technologií a postupů a komparací s aktuální situací oboru /řemesla.

workshopy Památkové obnovy a tradiční stavební řemesla vlastníma rukama