Památková akademie třetího věku

Dvouleté studiu zaměřené na seniorskou populaci si klade za cíl vzdělávat seniorské účastníky v oblasti památkové péče a rozšiřovat jejich již nabyté odborné vědomosti a znalosti.

Dvouleté studium na Památkové akademii třetího věku nabízí účastníkům praktické informace a rady v oboru památkové péče a zároveň vytváří vlídné prostředí, které jim umožní se setkávat se skupinou podobně naladěných lidí a posilovat sociální kontakty.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Péče o movité kulturní památky
 • Drobná sakrální architektura
 • Historie a znalectví nábytku
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba NPÚ
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ, průvodcovské texty
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Poznávání a dokumentace památkového fondu
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek
 • Vývoj a historie fotografie
 • Úvod do genealogie
 • Péče o památky židovské kultury na našem území

Kdy: jednou měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13 hodin

Kde: v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, Praha 1 – Staré Město.

Cena: 500 Kč za semestr

V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 16 přednášek a jednu celodenní exkurzi na vybraný objekt ve správě Národního památkového ústavu.

Více informací