Památková akademie třetího věku

Studijní plán je zaměřen na zvyšování vědomostí v oblasti památkové péče a zároveň vytváří vlídné prostředí, které seniorům umožní se setkávat se skupinou podobně naladěných lidí a posilovat sociální kontakty.

Památková akademie si klade za cíl vzdělávat seniory v oblasti památkové péče, rozšiřovat jejich dosud již nabyté vědomosti a znalosti.

Teorie, ale i příklady z praxe rozšiřují posluchačům poznatky o památkách a péči o naše kulturní dědictví. Vnímání památek tak může automaticky přecházet do jejich každodenního života.

Senioři mohou objevovat a pozorovat hodnoty vytvořené našimi předky s větším porozuměním a v rámci mezigeneračního dialogu nabyté vědomosti přenášet na další generace.

Výuka je koncipována tak, aby nabídla praktické informace a rady, podněcovala účastníky k dalšímu vzdělávání a případně je vedla k zapojení se do dobrovolnických a průvodcovských aktivit na poli ochrany památek.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Péče o movité kulturní památky
 • Drobná sakrální architektura
 • Historie a znalectví nábytku
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba NPÚ
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ, průvodcovské texty
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Poznávání a dokumentace památkového fondu
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek
 • Vývoj a historie fotografie
 • Úvod do genealogie
 • Péče o památky židovské kultury na našem území
   

Kdy: 1x měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13.30 hodin

Kde: v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, v Praze 1

Cena: 1200 Kč za jeden školní rok

V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 14 přednášek, 3 exkurze do vybraných objektů ve správě Národního památkového ústavu a letní jednodenní workshop Písařské dílny v Sázavském klášteře.

Více informací