Metodická centra

Metodická centra Národního památkového ústavu poskytují prostor pro koncentrovaný výzkum určitého tématu a zároveň zázemí umožňující prezentovat poznatky z výzkumu a předávat je dalším odborníkům i veřejnosti nejčastěji formou výstav, přednášek či workshopů. 

Pracovníci center navíc metodicky vedou a podporují činnost odborníků působících na jednotlivých územních pracovištích NPÚ. Společně s nimi sjednocují terminologii, přístupy i postupy výzkumu a hledají cesty, jak získané poznatky uvádět do praxe památkové péče.

  • Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě se zaměřuje na poznání, dokumentaci a ochranu technických a průmyslových památek tedy objektů, areálů a technického zařízení souvisejících s těžbou, výrobou, dopravou nebo skladováním.
  • Metodické centrum moderní architektury v Brně se sídlem ve vile Stiassni se věnuje poznávání, dokumentaci a ochraně památek architektury 20. století. Zaměřuje se na období mezi dvěma světovými válkami, kdy na území Československa vzniklo velké množství staveb světové úrovně. Od pondělí do čtvrtka slouží vila Stiassni jako metodické centrum studentům, odborníkům a zájemcům o moderní architekturu, od pátku do neděle se otevírá návštěvníkům, kteří si ji chtějí projít s průvodcem.
  • Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži se zaměřuje na poznání a prezentaci zahradní kultury a hodnot památek zahradního umění, jež propojují dokonalost přírody se schopnostmi umělců mnoha různých oborů, a na hledání způsobů, jak o ně kvalitně pečovat.

zpět na služby NPÚ