Knihovny NPÚ

Spravujeme a zpřístupňujeme odborné knihovny a badatelny, v nichž můžete studovat literaturu především z oblasti památkové péče, architektury a výtvarného umění. Najdete je na těchto našich pracovištích:

Od pondělí 12. 4. 2021 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., otevírá provoz knihoven a badatelen Národního památkového ústavu v omezeném režimu. Služby jsou nadále poskytované v omezeném rozsahu, který je uveden na webových stránkách jednotlivých knihoven a badatelen územních odborných pracovišť a generálního ředitelství NPÚ. Kapacitní omezení dle mimořádného nařízení MZČR: do interiéru a studoven je možné vpustit jednu osobu v respirátoru na 15 m2 plochy.

Prosíme uživatele, aby si ověřili informace o úředních hodinách, dostupnosti knižních titulů, titulů dokumentačních fondů a dodržovali zvýšená hygienická opatření. Je zajišťován pouze výdej telefonicky nebo elektronicky předem objednaných výpůjček a jejich vracení. Kontakty na pracovníky naleznete na webových stránkách příslušných knihoven a badatelen. Děkujeme za respektování všech pravidel a těšíme se na vaši návštěvu.

Pro digitalizovaná díla včetně periodik, nedostupných na trhu (DNT), je pro zaměstnance NPÚ zajištěn přístup na základě přístupových údajů do intranetu NPÚ.

Celá informace včetně návodu je uložena zde.

Odborné knihovny a dokumentační fondy NPÚ – on-line katalog

Knihovny na jednotlivých pracovištích NPÚ:

Knihovny na některých dalších pracovištích nejsou běžně přístupné, v případě potřeby je však po předchozí domluvě můžete také navštívit:

zpět na služby