Knihovny NPÚ

Spravujeme a zpřístupňujeme odborné knihovny a badatelny, v nichž můžete studovat literaturu především z oblasti památkové péče, architektury a výtvarného umění. Najdete je na těchto našich pracovištích:

Od pondělí 12. 4. 2021 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., otevírá provoz knihoven a badatelen Národního památkového ústavu v omezeném režimu. Služby jsou nadále poskytované v omezeném rozsahu, který je uveden na webových stránkách jednotlivých knihoven a badatelen územních odborných pracovišť a generálního ředitelství NPÚ. Kapacitní omezení dle mimořádného nařízení MZČR: do interiéru a studoven je možné vpustit jednu osobu v respirátoru na 15 m2 plochy.

Prosíme uživatele, aby si ověřili informace o úředních hodinách, dostupnosti knižních titulů, titulů dokumentačních fondů a dodržovali zvýšená hygienická opatření. Je zajišťován pouze výdej telefonicky nebo elektronicky předem objednaných výpůjček a jejich vracení. Kontakty na pracovníky naleznete na webových stránkách příslušných knihoven a badatelen. Děkujeme za respektování všech pravidel a těšíme se na vaši návštěvu.

Odborné knihovny a dokumentační fondy NPÚ – on-line katalog

Knihovny na jednotlivých pracovištích NPÚ:

Knihovny na některých dalších pracovištích nejsou běžně přístupné, v případě potřeby je však po předchozí domluvě můžete také navštívit:

zpět na služby