Knihovny NPÚ

Spravujeme a zpřístupňujeme odborné knihovny a badatelny, v nichž můžete studovat literaturu především z oblasti památkové péče, architektury a výtvarného umění. Najdete je na těchto našich pracovištích:

Otevírací doba knihovny a badatelny

  • Po          9:00-11:00                         12:30-15:00
  • Út                                                      12:30-15:00
  • St                                                       12:30-15:00

Požadavky na výpůjčky, pro jejich snadnější vyřízení, je také možné zasílat na e-mailovou adresu gnr.knih@npu.cz.

Po předchozí domluvě je možné i nadále využívat bezkontaktní výdej objednaných a vracených výpůjček, přes odkládací skříň označenou „BIBLIOBOX“, umístění v prostorách Mázhausu u dveří č. 118.

Pro zaměstnance NPÚ platí pravidla absenční výpůjčky dle Knihovního řádu.

Interní informace pro pracovníky Národního památkového ústavu jsou zpřístupněny na Intranetu (vyhrazený přístup).

Pro digitalizovaná díla včetně periodik, nedostupných na trhu (DNT), je pro zaměstnance NPÚ zajištěn přístup na základě přístupových údajů do intranetu NPÚ.

Celá informace včetně návodu je uložena zde.

Odborné knihovny a dokumentační fondy NPÚ – on-line katalog

Knihovny na jednotlivých pracovištích NPÚ:

Knihovny na některých dalších pracovištích nejsou běžně přístupné, v případě potřeby je však po předchozí domluvě můžete také navštívit:

zpět na služby