Průzkumy památek II/2015

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP středních Čech

Jazyk:

česky

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

Jan Kypta
Kultura bydlení jako nedohlédnutelný úběžník mezioborového výzkumuStudie

Jan Dienstbier, Ondřej Faktor, Jan Royt
Stredoveké nástenné malby v suterénu broumovské fary


Jiří Slavík
Exkurz 1: Ke stavebnímu vývoji nynějšího děkanství v Broumově


Miroslav Křížek, Pavel Padevět
Exkurz 2: Restaurování středověké nástěnné malby Posledního soudu v suterénu broumovské fary


Petr Gláser, Zdeněk Marek
Exkurz 3: Moderní techniky restaurátorské dokumentace nástěnných maleb


Matouš Jirák, Jindřich Kolda, Jiří Slavík
Malba Tance smrti v chodbě Hospitálu v Kuksu


Eva Skarolková, Matouš Jirák
Exkurz 1: Restaurování nástěnných maleb v chodbě severního křídla Hospitálu v Kuksu


Matouš Jirák, Jindřich Kolda, Jiří Slavík
Exkurz 2: Katalog nástenných maleb Tance smrti v chodbe severního krídla Hospitálu v Kuksu


Kamil Podroužek, Vít Honys
Štuková výzdoba interiéru zámku v Milešove


Jakub Krček
Hospodářské dvory kladrubského kláštera v 2. polovine 18. století


David Tuma
Průzkum a dokumentace venkovských školních budov založených v 19. stol. Materiálie

Jiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd
Hamerský mlýn (Hammermühle) čp. 1 ve Starých Dobrkovicích u Českého Krumlova


Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka
Usedlost čp. 21 na Frýdštejně. Příspěvek k poznání historie a stavební podoby venkovského domu 1. poloviny 17. století


Karel Foud
Roubené sýpky z Močerad. Historický lidový stavební fond na Domažlicku ve světle nových poznatků


Tomáš Vítek
Příspěvek průzkumu krovu ke stavebním dějinám zámku Jánský Vrch


Eliška Racková, Zuzana Vařeková
Sgrafito zaniklé lunetové římsy zámku Orlice


Viktor Kovařík
Alabastrová řezba sv. Jana Nepomuckého ze soukromé sbírky v Čechách – nově objevené dílo sochaře Lazara Widemanna (Widmanna)Recenze

Jan Kypta
Curt Becker et al. (Hrsg.): Thilo von Trotha. Merseburgs legendärer Kirchenfürst


Jan Kypta
Dalibor Prix: Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na MoravuZ odborného tisku

Dita Roubíčková
Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2014

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše Všeobecné obchodní podmínky