Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2014

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

87

ISBN:

978-80-86570-26-6

75 Kč

poslední výtisky

Koupit

75 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Sborník tematických příspěvků za rok 2014 obnáší šest článků pracovníků olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Hana Dehnerová spolu s Karlem Faltýnkem a Pavlem Šlézarem shrnují archeologické výzkumy provedené v letech 2002–2014 na objektech ve správě NPÚ v Olomouckém kraji (hrady Bouzov a Šternberk, zámky Jánský Vrch v Javorníku a Velké Losiny, skanzen Příkazy). Článek Františka Chupíka se zabývá historií olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu v období 1991–2014. Další příspěvek je věnován 40. výročí existence archeologického oboru na olomouckém pracovišti Národního památkového ústavu, který sepsal Pavel Michna. Školským působením řádu voršilek v Olomouci se zabývá Helena Richterová, na kterou navazuje autor dalšího článku Tomáš Vítek svými výsledky stavebně-historického průzkumu bývalého kláštera dominikánek s kostelem sv. Kateřiny v Olomouci. Závěr patří pojednání o drobné, architektonicky zajímavé stavbě neznámého autora, altánu ve Šternberku od Anety Zlámalové. Publikace v černobílém provedení je doplněna fotografiemi a nákresy včetně orientačních mapek s barevnou obálkou včetně vloženého plánku stavebního vývoje bývalého kláštera dominikánek v Olomouci. 

Obsah:
  • Hana Dehnerová, Karel Faltýnek, Pavel Šlézar / Archeologické výzkumy na památkových objektech ve správě NPÚ na území Olomouckého kraje
  • František Chupík / Od Památkového ústavu k územnímu odbornému pracovišti Národního památkového ústavu v Olomouci
  • Pavel Michna / Archeologie v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Olomouci – ke 40. výročí vzniku archeologického pracoviště
  • Helena Richterová / Školské působení řádu Voršilek v Olomouci
  • Tomáš Vítek / Bývalý klášter dominikánek s kostelem sv. Kateřiny v Olomouci (výsledky stavebně-historického průzkumu)
  • Aneta Zlámalová / Altán ve Šternberku
  • Zusammenfassung 
  • Bibliografie