Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2011

Podrobné informace

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

108

ISBN:

978-80-868570-20-4

100 Kč

Nedostupné

100 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

OBSAH: 

Nové poznatky o stavebních dějinách fary v Konici / Ondřej Belšík  4

Olivetská hora při kostele sv. Mořice v Olomouci, cesty památky v čase a prostoru / Zdenka Bláhová  13

Pozdně gotické kachle z Javorníka (okr. Jeseník) / Hana Dehnerová  29

Dva archeologické nálezy novověkých nešlechtických pečetních typářů na Litovelsku /Karel Faltýnek 37

Arkádové náspí v lidové architektuře Hané /Jiří Kaláb  47

Vodní tvrz v Jeseníku a úskalí její nové proměny /Eva Pulkrtová  55

Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Údolí a jeho vzkříšení /Eva Pulkrtová  63

Michael Mandík (Gdaňsk, kolem 1640–1694, Tovačov) - Život a dílo raně barokního sochaře v souvislostech / Milan Škobrtal  67

Hrad Brníčko, historie a současnost /Jitka Štáblová  91

Zusammenfassung 103