Památky jižních Čech 6

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

České Budějovice

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Jazyk:

česky

Počet stran:

224

ISBN:

978-80-85033-56-4

250 Kč

skladem

Koupit

250 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Šesté pokračování sborníku Památky jižních Čech opět přináší rozsáhlejší studie i drobnější zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Nově je zahrnut oddíl krátkých aktuálních informací o nově prohlášených památkách i nejvýznamnějších průzkumech, opravách a restaurování.

Medailony věnované dějinám jihočeské památkové péče se tentokrát věnují dvěma památkářským osobnostem spojeným se schwarzenberskou stavební a archivní správou v první polovině 20. století: Janu Sedláčkovi a Karlu Tannichovi. Předchází jim výsledek archivního průzkumu okolností, které vedly k bourání věží středověkého opevnění Českých Budějovic.

Delší texty rozkrývají fakta o – ve své době vážně míněných – záměrech doplnění kaskády vltavských přehrad a zaplavení významného množství památek, dále úspěšné restaurování proslulé nástěnné malby s pozdně gotickými tanečníky na hradě Zvíkov či dlouhé anabázi barokních knihovních skříní pocházejících z komunisty zrušeného kláštera Lnáře. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o historii a současném stavu Kolenecké obory (David Tuma), židovském hřbitově v Jindřichově Hradci (Iva Steinová), renesančních stavitelích zámku Komařice (Jan Salava) a zejména rozsáhlý chronologicky koncipovaný přehled o jihočeských historických zvonech (Radek Lunga).

Ze zpráv o aktuálním dění je možno upozornit na dokumentaci hraničních kamenů v Novohradských horách a na Šumavě, průzkum českokrumlovských stavebních plánů z let 1780–1850, restaurování historických divadelních opon z Radomyšle, Bavorova a Netolic či nálezy dříků renesančních pohárů na hradě Landštejn. Informace zde najdou i ti, které zajímá úsilí o záchranu a restaurování širokého spektra jihočeských památek od vlachobřezského pivovaru, farního kostela v Žumberku, klášterní brány ve Vyšším Brodě až po vnitřní výzdobu kaple ve Slavonicích či kostelů v Klokotech a Klášteře u Nové Bystřice.

Obsah:

SUMMARY / 6

Martin Gaži: Editorial / 11

TUTELAE MEMORIA

 • Daniel Kovář: Dva smutné příběhy věží. Z doby likvidace českobudějovicích městských hradeb / 13
 • Jana Marešová: „Byl již všude vítán jako známý...“ Schwarzenberský památkář Jan Sedláček / 22
 • Jan Müller: Českokrumlovský archivář, starosta a památkář Karel Tannich / 29
 • Martin Gaži: Rožmberk nad Vltavou, Dívčí Kámen na ostrově. K záměrům dokončení Vltavské kaskády v druhé polovině 20. století / 33
 • Martin Gaži: Restaurování pozdně gotické výzdoby „Svatební síně“ na hradě Zvíkov v roce 1976 / 68
 • Jarmila Hansová, Eva Zuzáková: Knihovní skříně ze lnářského kláštera po „Akci K“ / 76

STUDIA

 • David Tuma: Kolenecká obora. Průzkum a dokumentace zaniklého pozdně barokního zařízení pro chov zvěře / 93
 • Iva Steinová: Židovský hřbitov v Jindřichově Hradci / 110
 • Jan Salava: Telčské souvislosti renesanční přestavby zámku Komařice / 131
 • Radek Lunga: Zvony na jihu Čech / 143

RELATIONES

 • Zdeněk Troup: Hraniční kameny v Novohradských horách a na Šumavě / 177
 • Jan Müller: K českokrumlovským stavebním plánům klasicistní doby a jejich autorům: 1780–1850 / 190
 • Dagmar Geršlová: Restaurování historických divadelních opon z Radomyšle, Bavorova a Netolic / 195
 • Jan Machula: Dříky pohárů s motivem lví hlavy z hradu Landštejn / 201
 • Jana Štorková: Výběr kulturních památek nově prohlášených v roce 2014 / 207
 • Marek Ehrlich, Dagmar Geršlová, Jiří Havlice, Roman Lavička, Radek Liška, Daniel Šnejd, Alena Vinařová: Z nejvýznamnější průzkumů, oprav a restaurování kulturních památek na jihu Čech / 210