Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 6/2002

Podrobné informace

Rok vydání:

2003

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

148

ISBN:

80-86752-09-7

150 Kč

Rozebráno

 

 

Obsah:

Editorial

Institucionální výzkumný záměr ministerstva kultury ČR Vědecké zhodnocení památkového fondu na jižní Moravě 1966–2002

Studie

 • Hmotné doklady tělesné kultury a hygieny v mobiliárních fondech (PhDr. Ludmila Dufková)

 • Dějiny zámku v Lysicích po roce 1945 (Mgr. Dalibor Hodeček)

 • Brněnské kašny (Ing. arch. Petra Peterková)

 • Sběratelská činnost Jana II. z Liechtensteina (Mgr. Marta Sedláková)

 • Výzkum městského hřbitova v Kroměříži (Mgr. Vlastimil Sochor)

Výzkumy a nálezy

 • Živý kříž v Bohuslavicích (Mgr. Martin Čihalík)

 • Příspěvek k otázce stratigrafických průzkumů barevných a omítkových vrstev a jejich významu při rekonstrukci historických fasád (Mgr. Zoja Matulíková)

 • O věžních hodinových strojích (Ing. arch. Petra Peterková)

 • Historický vývoj zámeckého parku v Dolní Rožínce (Jaroslav Sadílek)

 • Fragmenty pozdně gotických náhrobníků skryté v průčelí kostela sv. Michala v Brně (Mgr. Eva Staňková, Mgr. Barbora Zdražilová)

 • Příspěvek k poznání manýrismu a baroku na Moravě (PhDr. Zdeněk Vácha)

 • Záchranný a zjišťovací archeologický výzkum zaniklého románskogotického kostela v areálu bučovického zámku (PhDr. Pavel Borský, CSc., PhDr. Radmila Stránská, PhDr. Petr Vitula)

Zprávy k výzkumům a nálezům

 • Průzkum zámeckých oranžerií, skleníků a fíkoven (Ing. Dagmar Fetterová)

 • Zajímavé stavby v lese u Nových Syrovic (Ing. Libuše Sedláčková)

Rozmanitosti

 • Vědecká spolupráce: Výzkum historických krovů / Padesáté výročí slovenských památkářů / Reprezentační dny památek

Semináře

 • Památková obnova zámeckého skleníku v Lednici

 • Památkářské dny Vysočiny

 • Dějiny staveb

 • Konference stavebně historického průzkumu

 • Tvář naší země – krajina domova

 • Architekt Josef Hoffmann

 • Aranžování květin v historickém prostředí

 • Dřevěné stavby

 • Materiály, techniky a technologie při obnově památek

Publikace

Výstavy a prezentace