Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 14/2008. Technické památky

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

106

ISBN:

978-80-86752-72-3

150 Kč

poslední výtisky

Koupit

150 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

 

Tematické číslo časopisu brněnského pracoviště. Kromě hlavních článků je zařazena zajímavá odezva Jana Oulíka na článek z minulého čísla věnovaného sepulkrálním památkám, recenze na knihu Artemis a Dr. Faust, velká pozornost je věnována akcím, na kterých se prezentoval celý NPÚ, jeho brněnské pracoviště a státní hrady a zámky v jeho správě i společenským aktualitám.

Obsah:
 • Eva Dvořáková – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha
  Technické památky – opomíjená součást národního kulturního bohatství?
 • Pavel Holman – Filozofická fakulta MU Brno
  Muzea a technické památky
 • Lukáš Beran – Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze
  Betonové klasicismy Bruno Bauera
 • Hana Turková – Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava
  Vybrané objekty textilního průmyslu na území města Šumperka
 • Tomáš Flimel
  Historická strojovna klimatizace a další drobnější technické prvky Baťova mrakodrapu ve Zlíně
  Secesní osobní výtah na Státním zámku Valtice
 • Tomáš Vícha
  Výklopník na Baťově kanálu, historie a současnost
 • reminiscence:
  Jan Oulík
  Dvě poznámky k článku Pohřební štít Zikmunda Jana Myslíka z Hiršova v kostele sv. Archanděla Michaela v Pacově (in: Památková péče na Moravě 13/2007, Sepulkrální památky, s. 63–70)