Zprávy památkové péče 6/2013

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

80

95 Kč

poslední výtisky

Koupit

 

Editorial

 • Martin Tomášek, 505

Materiálie, studie:

 • Petr Arijčuk
  Tvorba Johanna Lucase Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera, 507–518
 • Lenka Buchbergerová
  Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň – Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera, 519–524
 • Katarína Haberlandová
  České osobnosti v kontexte začiatkov ochrany pamiatok na Slovensku po roku 1918, 525–527
 • Josef Jan Kovář
  Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk, 528–531
 • Iva Steinová
  Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovský hřbitov ve Stříteži, 532–535
 • Josef Halda, Petr Kotlík, Zdeněk Štaffen
  Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení, 536–542
 • Jana Daňková, Miroslava Mamoňová, Ladislav Reinprecht
  Materiálový průzkum krovových konstrukcí v klášteře premonstrátů v Želivě, 543–547
 • Petr Kuneš
  Charakterizace malt Juditina mostu, 548–554

Různé:

 • Nový občanský zákoník a památková péče (Michal Tupý, Martin Zídek), 555–557

Semináře, konference, akce:

 • Po stopách moderny v Hradci Králové (Ladislav Zikmund-Lender), 558
 • Mistři lidového stavitelství (Jana Klapetková), 558–559

Recenze, bibliografie:

 • Dvacet let regenerace městských památkových rezervací a zón (Věra Kučová), 559–560
 • Vetřelci a volavky (Matěj Kruntorád), 560–561

Obsah ročníku / Rejstřík ročníku

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.