Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2013

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

80

ISBN:

978-80-86570-25-9

75 Kč

skladem

Koupit

75 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Sborník 2013 obsahuje sedm odborných tématických příspěvků pracovníků Národního památkového ústavu v Olomouci včetně příspěvku Františka Chupíka k zamýšlené výstavbě Šantovka Tower v Olomouci.

Hana Dehnerová odhaluje předběžné výsledky záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Janského ulici (k. ú. Povel) s objevem nové pravěké polykulturní lokality. Pozdně renesančními kachlemi z Uničova se zabývá Karel Faltýnek. Již zmiňovaný článek Františka Chupíka pojednává o okolnostech schvalování výstavby výškového domu v ochranném pásmu městské památkové rezervace v Olomouci. Příspěvek Jiřího Kalába je věnován Hynku a Josefu Brachovým, významným stavebním podnikatelům, kteří silně ovlivnili stavební produkci na západní Hané v 2. polovině 19. století a na počátku 20. století. Okolnosti vzniku pozoruhodné vily Oskara Lea Sterna v Teplicích nad Bečvou s připomenutím některých detailů se pokouší shrnout Hana Myslivečková. Autorka dalšího článku, Eva Pulkrtová, představuje empírovou architekturu v podhůří Rychlebských hor, v údolí Skorošického potoka, a její obnovu. Helena Richterová a Tomáš Vítek prezentují výsledky stavebně-historického průzkumu oranžérie v zahradě Arcibiskupské rezidence v Olomouci. Publikace v černobílém provedení je doplněna fotografiemi a nákresy včetně plánů a orientačních map s barevnou obálkou.

Obsah:

Předběžné výsledky záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Janského ulici (k. ú. Povel). Objev nové pravěké polykulturní lokality / Hana Dehnerová  5

Pozdně renesanční kachle z Uničova / Karel Faltýnek 15

Dvě věže stačí, aneb proč nemá stát Šantovka Tower v Olomouci / František Chupík  23

Stavitelé Hynek a Vilém Brachovi / Jiří Kaláb 39

Vila Oskara Lea Sterna v Teplicích nad Bečvou / Hana Myslivečková  45

Empírové památky v údolí Skorošického potoka / Eva Pulkrtová  56

Oranžérie v zahradě Arcibiskupské rezidence v Olomouci / Helena Richterová, Tomáš Vítek  65

Zusammenfassung 76