Památky jižních Čech 4

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

České Budějovice

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Jazyk:

česky

ISBN:

978-80-85033-48-9

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Obsah:

Vlastislav Ouroda: Editorial / 7

TUTELAE MEMORIA

 • Vojtěch Storm: Památkářské úsilí na Českobudějovicku v letech 1970-1987. Kronika a poznámky okresního konzervátora / 9

STUDIA

 • Pavel Hájek, Jarmila Hansová, Zdeněk Kohlíček: Kaplický potok. Součást připravované národní kulturní památky Šumavské plavební kanály / 37
 • Jiří Havlice: Zaniklá věž hradu Nové Hrady / 51
 • Petr Kindlmann: Nově nalezené předlohy ke štukům a nástěnným malbám vily Kratochvíle / 63
 • Jan Ivanega: K dějinám bělohůreckého kostela sv. Štěpána v baroku a počátkům díla Františka Jakuba Prokyše v jižních Čechách / 81
 • Daniel Kovář: Z minulosti českobudějovického domu U Ferusů / 99

RELATIONES

 • Jan Müller: O kulturním potenciálu přírodního parku Poluška / 115
 • Daniel Šnejd: Obnova dvou štítových průčelí renesančního zámku Pole u Kadova / 124
 • Vlastislav Ouroda, Michal Kápl, Hana Novotná: Nová zjištění ke stavebnímu vývoji panského sídla v Budkově na Jindřichohradecku, 135
 • Danuše Thimová: Areál klášterů v Českém Krumlově a jeho plánované využití / 145
 • Jan Müller: K reflexi romantické gotiky a novogotiky na jihu Čech, 151
 • Naděžda Pálková: Obnova hrobky schwarzenberské sekundogenitury v areálu zámku Orlík / 170
 • Jindřich Šlechta: Horažďovice a Oplakávání Krista z Korkusovy Huti. K přesunům uměleckých děl v jihozápadních Čechách / 176
 • Martin Gaži: Vimperská Madona v 18. století / 180
 • Zdeňka Prokopová: "Ježíši s Marií Matkou Tvou, poroučím Ti s tělem duši mou" Soubor barokních předmětů pro duchovní ochranu v Románské komoře na zámku Český Krumlov / 186
 • Ludmila Ourodová-Hronková: Záchrana obrazu schwarzenberského rodokmenu na zámku Český Krumlov / 192
 • Kateřina Cichrová: Delfínový kabinet z majetku Adalberta Stiftera na zámku Hluboká / 200