Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 15/2013

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

137

ISBN:

978-80-86752-98-3

196 Kč

Nedostupné

196 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

 

Toto číslo časopisu vydávaného brněnským pracovištěm Národního památkového ústavu se věnuje především barokní nástěnné malbě.

Obsah:
 • Jiří Kroupa: Nová radnice – Zemský dům moravských stavů
 • Kateřina Knorrová, Jan Knorr: Poznámka k restaurování maleb v Nové radnici
 • Helena Lukešová, Michaela Šeferisová-Loudová: Regina angelorum. Nástěnné malby v loretánské kapli brněnského minoritníto kostela
 • Michaela Šeferisová-Loudová: Nástěnné malby Jana Jiřího Etgense v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách
 • Mario Král, Vladimír Procházka: Restaurování nástěnných maleb v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách
 • Petra Drbalová (Volfová): Ikonografie nástěnných maleb v interiéru jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně
 • Radka Miltová, Tomáš Valeš: Franz Anton Maulbertsch a malby poutního kostela Bičovaného Spasitele v Dyji
 • Jakub Hamsík, Jáchym Krejča: Technika nástěnné malby F. A. Maulbertsche v kostele Bičovaného spasitele v Dyji u Znojma
 • Resumé
 • Rozmanitosti (odborně metodické dny, konference, semináře, exkurze, publikace, výstavy, květinové výstavy)
 • Milan Jančo: Bibliografie, Památková péče na Moravě 1995-2012
 • Milan Jančo: Seznam autorů 1995-14/2008