Sgrafita zámku v Litomyšli

Podrobné informace

Kategorie:

Dějiny umění

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Pardubice

Jazyk:

česky

Počet stran:

164

ISBN:

978-80-904097-9-8

Publikace představuje výstup projektu Sgrafita litomyšlského zámku – systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli (Podpora pro památky UNESCO). Součástí publikace je úvod do problematiky (charakteristika architektury zámku, vývoj bádání, vývoj péče o sgrafita) a objasnění historie včetně širšího kontextu vzniku – osobních vazeb Vratislava z Pernštejna, průběh výstavby zámku a sgrafitových fasád. Kapitola Příběhy fasád obsahuje rozsáhlou část věnovanou ikonografickým souvislostem figurálních sgrafit, část Nové příběhy je věnována především fenoménu restaurátorské akce (pod taktovkou Václava Boštíka, Zdeňka Palcra, Stanislava Podhrázského a Olbrama Zoubka) ze 70. a 80. let 20. století z různých úhlů – volná tvorba autorů, reflexe v literatuře. Příběhy pod fasádou jsou rešerší nálezů konstrukcí a prvků souvisejících s předchůdci dnešního litomyšlského zámku zachycených při restaurování. Restaurátorsko-konzervátorské aspekty jsou prezentovány ze dvou úhlů – technika a technologie renesančního sgrafita v zahraničních a regionálních souvislostech a ve výsledcích nových technologických průzkumů.

Počet stran: 164 (112 + 52 stran obrazová příloha)