Staletá Praha XXIV. Archeologické výzkumy a stavebněhistorické průzkumy památek

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2003

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

258

ISBN:

80-86360-39-3

140 Kč

Rozebráno

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze
Obsah:
 • Jan Frolík, Petr Chotěbor / Nové zjištění o kapli Všech svatých na Pražském hradě
 • Jan Frolík / Bývalý Tereziánský ústav šlechtičen čp. 2 na Pražském hradě (archeologie a stavebně historický průzkum)
 • Jaroslav Podliska, Jan Havda, Miroslav Kovář / Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně
 • Jarmila Čiháková / Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice
 • Matouš Semerád, Michal Tryml / Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně
 • Michael Rykl, David Rakušan a Zdeněk Dragoun / Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském
 • Zdeněk Dragoun / Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze
 • Arno Pařík / Obnova Staronové synagogy v letech 1997 - 1999
 • Michal Bureš / Sixtův dům: z historie výzkumu jednoho domu na Starém Městě pražském
 • Jan J. Outrata / Čp. 553/I Sixtův dům. Stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu
 • Kateřina Hanzlíková, Petr Juřina / Vývoj osídlení na městišti Lossiovského paláce (Lidový dům) v Hybernské ulici od vrcholného středověku do časného novověku
 • Petr Starec, Ladislav Valtr / Bastion "U Božích muk" v Praze na Karlově - dosavadní poznatky archeologického a stavebně hisotrického průzkumu
 • Jan Frolík, Jiří Sigl / Srovnání výsledků archeologického a stavebně hisotrického průzkumuv Chrudimi - Štěpánkově ulici
 • Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek / Městská archeologie v Brně a SHP
 • Jiří Varhaník / K institucionalizaci archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu v naší památkové péči