Staletá Praha XXIII. Pražské památky 19. a 20. století

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

1997

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

273

ISBN:

80-86112-03-9

140 Kč

Rozebráno

140 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Sborník Pražského ústavu památkové péče
Obsah:
 • Věra Přenosilová / Mac Nevenův palác - Památník Františka Palckého a Františka Ladislava Riegra
 • Karel Ksandr / Mecenášův první výdělek aneb Účast Josefa Hlávky roku 1854 v první soutěži na stavbu Národního divadla v Praze
 • Roman Prahl / Mikuláš Lehman. Kapitola z dějin pražských galerií
 • Radek Lunga, Petr Vácha / Snahy o uchování původní podoby zvonů přelévaných pražskou hutí Diepoldů jako výraz zvonařské tradice
 • Helena Čižinská / Opatství sv. Gabriela na Smíchově v Praze
 • Jan Jakub Outrata / Kostel sv. Anny s bývalým klášterem karmelitánů na Žižkově
 • Marie Benešová / Pražské fasády a domy Leonarda Josefa Řechky
 • Tomáš Kučera / Železniční areál Holešovice-Bubny
 • Jan Jakub Outrata / Obchodní a ochranný přístav v Holešovicích. Příspěvek k poznání industriální architektury v Praze
 • Karel Ksandr / Kolotoč na Letné –  unikátní technická památka evropského významu
 • Jindřich Vybíral / "Moderna, či směr národní." Pražská architektonická diskuse kolem r. 1900
 • Jan Jakub Outrata / Jak se stavěla Zemská banka. Osvald Polívka ve vzpomínce Otakara Wolfa
 • Sylva Petrová / Sklo v Obecním domě v Praze
 • Božena Pacáková-Hošťálková / Kovařovicova kubistická zahrada pod Vyšehradem
 • Kateřina Finková / Rekonstrukce Černínského paláce architektem Pavlem Janákem
 • Rostislav Švácha / K dějinám Krejcarova Olympiku
 • Václav Heisler / Přehled rekonstrukcí a oprav pražského orloje v 19. a 20. století
 • Otakar Nový / Dr. ing. Franci Muller, nejinteligentnější stavebník architekta Adolfa Loose