Zprávy památkové péče 1/2012

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

80

95 Kč

poslední výtisky

Koupit

Editorial

 • GORYCZKOVÁ Naďa
   

Obnovy památek

 • KUČOVÁ Věra / Národní kulturní památky v agendě odborné organizace státní památkové péče
 • SVOBODA Petr / Projekty Národního památkového ústavu financované z Integrovaného operačního programu
 • ZEMANOVÁ Irena / Péče o historické zahrady a parky s využitím Operačního programu Životní prostředí
 • KOŇÁKOVÁ-HELINGEROVÁ Alena / Finanční mechanismy EHP/Norska jako jeden z možných zdrojů financování obnovy objektů
 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel / Hradní muzeum v českokrumlovském Hrádku 
 • CHUDÁREK Zdeněk, NEJEDLÝ Vratislav, PÁCAL Martin / Obnova fasád zámku v Lednici
 • KOLÁŘOVÁ Eva, ŠŤOVÍČKOVÁ Dagmar / Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí
 • DVOŘÁKOVÁ Eva, RYŠKOVÁ Michaela, Důl Michal / Petr Cingr, Ostrava-Michálkovice – obnova vstupní budovy
   

Materiálie, studie

 • MICHÁLEK Jiří, SVĚTLÍK Jan / Vítkovice – pohled z druhé strany
 • STORM Vojtěch / Zámecké zahrady Břetislava Štorma

Různé

 • MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela / Dobrodružství vápna a písku – vyhodnocení pilotního projektu komentovaných technologických prohlídek
 • JELÍNKOVÁ Jiřina / Kuks – Granátové jablko
 • TUPÝ Michal, ZÍDEK Martin / Právní novinky z památkové péče
   

Semináře, konference, akce

 • BUKAVIČOVÁ Olga, VLČKOVÁ Jitka / Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCO
 • FETTEROVÁ Dagmar / Pracovní setkávání ve vile Stiassni – Brno, Pisárky
 •  FETTEROVÁ Dagmar / Celostátní semináfie na hradû Bítov a na státním zámku v Třeboni
 • ŠIMEK Rudolf / Mezinárodní seminář Vodní mlýny IV
 • HLUŠIČKOVÁ Pavla / Bienále Industriální stropy
 • KALOVÁ Zdeňka / Konference Nové ve starém
 • STUCHLÍKOVÁ Alice / Triáda pracovníků NPÚ na kolokviu Muzea pro všechny
 • MACHAČKO Luboš / Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl
 • ŠTULC Josef / Mezinárodní společenství památkářů na rozcestí – 17. generální shromáždění ICOMOS ve znamení zásadních názorových rozporů

Recenze, bibliografie

 • PROCHÁZKA Lubomír / Publikace Putování po zaniklých místech českého lesa
 • STUCHLÍKOVÁ Alice / Hrady a zámky knižně a hravě

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ, Blanka / Z obsahu odborných časopisů
 • DURDÍK, Tomáš / Z obsahu odborných časopisů

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.