Zprávy památkové péče 6/2012

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

135

95 Kč

Nedostupné

Pražský hrad

Ivana Kyzourová: Nová zjištění k renesančním nástěnným malbám ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze /411

Milena Nečásková: Restaurování a průzkum nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě /420

Ivana Kyzourová: Královský letohrádek na Pražském hradě a jeho restaurování /425

Petr Měchura: Oprava střechy a průčelí Královského letohrádku na Pražském hradě /432

Zdeněk Lukeš: Menší architektonické úpravy a restaurátorské zásahy v areálu Pražského hradu a Lán /439

Petr Měchura, Petr Chotěbor, Tři příklady systematické údržby objektů v areálu Pražského hradu /444

Materiálie, studie

 • Vladimíra Paterová: Moderní architektura 60.–80. let 20. století ve východních Krkonoších /451

Různé

 • Atlas grafických listů Zahrady Pražského hradu. K životnímu jubileu Otakara Kuči (Antonín M. Svoboda) /456
 • Za architektem a urbanistou Jiřím Hrůzou (Karel Kibic) /458
 • Informace o nálezu (a zániku) historického mostu pod silnicí Třeboň – Branná (Martin Merger) /459
 • Zahrada poslance JUDr. J. Černého v Kaníně (Roman Zámečník) /461
 • Oprava Plečnikovy lávky na Pražském hradě (Petr Měchura) /463
 • Oprava Zlaté uličky (Petr Chotěbor) /465
 • K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě (Ondřej Vícha) /467
 • Fascinace průmyslovou krajinou a objektivní fotografie (Martin Strakoš) /471
 • Sté výročí narození Hugona Rokyty (Pavel Jerie, Josef Štulc) /472
 • Metodické pokyny SÚPPOP Praha 1959–1964. Opomenutý metodický pokyn Břetislava Štorma Jak se vyvarovat chybám při konsolidaci a obnově památek (Milan Jančo) /473

Semináře, konference, akce

Mezioborový kurs péče o kamenné památky v portugalském LNEC (Petr Kuneš) /476

Erratum /477

Resumé /477

Obsah ročníku, rejstřík ročníku /484

Sborník „Památková péče je rizikové povolání“ K poctě 60. narozenin Vratislava Nejedlého

 • Alena Horynová: Přátelská vzpomínka na dlouholetou spolupráci s Vratislavem Nejedlým /499
 • Lubomír Slavíček: Karel Josef Adoplh refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské /500
 • Pavel Zahradník: Tři kapitoly z dějin sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze /504
 • Petr Kotlík: Některé povrchové úpravy kamene památkových objektů a rizika s nimi spojená /506
 • Irena Bukačová: Mariánský sloup v Úterý. Obraz vzniku památky ve světle archivních dokumentů /511
 • Kateřina Adamcová: Spletité osudy sochy sv. Františka Na Františku v Lysé nad Labem /514
 • Vojtěch Adamec: Hlavní vstupní portál kostela Nejsvětější Trojice a Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem a barokní kamenická praxe /518
 • Viktor Kovařík: Sousoší sv. Benedikta z Nurie v Přešticích a jeho odus jako memento nedávných dob péče o památky /520
 • Vít Honys: K výtvarným reflexím baroka v koncepcích středoevropských varhanních prospektů přelomu 19. a 20. století /526
 • Šárka Radostová: Peripetie památkové péče aneb znovuobjevení oltářního obrazů z Valkeřic /528
 • Martin Pácal: František Xaver Mangold a jeho cesta z chrámu sv. Víta do Karolina /531
 • Zdeňka Gláserová Lebedová: Techniky nástěnných maleb v zápisnících Josefa Navrátila /534
 • Petr Skalický: Nové nebo staré? Restaurování nástěnné malby a inovace liturgického prostoru v hostivařském kostele /537
 • Petr Kuneš: Jak si přírodovědci přivlastnili materiál a s ním i památky /541
 • Bibliografie V. Nejedlého 2010–2012

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.