Státní zámek Kunštát ve 20. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

28

ISBN:

978-80-86752-54-9

45 Kč

Rozebráno

Drobná publikace určená nejširšímu okruhu návštěvníků seznamuje s jednotlivými etapami vývoje zámku; každé z nich je věnována samostatná kapitola. Každá z kapitol je tématicky rozdělena na dvě části. První část zachycuje majetkoprávní vývoj kunštátského dominia, druhá část popisuje stavební vývoj kunštátského šlechtického sídla. Obsahem nejrozsáhlejší je kapitola týkající se 20. století, neboť největší zájem návštěvníků se upíná k majetkoprávním vztahům v tomto období a složitost vývoje si vyžaduje obsáhlejší komentář. Obrazová část využívá zejména dobové dokumenty jako jsou pečetě, rytiny, erby, mapy atd.

Autor, kastelán zámku a archivář, je s dobovými reáliemi velmi dobře obeznámen. Současný stav zámku, vybavení interiéru a aktuální fotodokumentace by měly být obsahem samostatné připravované publikace.