Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2005

Podrobné informace

Rok vydání:

2005

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

ISBN:

80-86570-04-5

50 Kč

poslední výtisky

Koupit

50 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

OBSAH:

Sušárny chmele na Tršicku / Jiří Kaláb  5

Fortová pevnost Olomouc ve fondech Rakouského státního archivu – Válečného archivu ve Vídni / Michael Viktořík  7

Stavební vývoj domu č. 49-50 na dolním nám. v Olomouci (výsledky stavebně-historického průzkumu) / 

Tomáš Vítek – Helena Richterová  19

Problematika prohlašování nových kulturních památek v Olomouckém kraji / Irena Blažková  23

Kníže Pückler a jeho zahradní tvorba / Jozef Laššák  26

Plán ochrany zlaté hory v programu urbist / Eva Pulkrtová  28

Kostel sv. Jiří v Bludově / Jarmila Marková  30

Varhany v Travné jako sonda do konstrukčních a uměleckých specifik rané produkce varhanářské firmy Gebrüder Rieger / Petr Lyko  34

Sluneční hodiny na Václavském náměstí / Leoš Mlčák  36

Štěpán z Háznburka, Moravan, který předstíral větší znalosti, než ve skutečnosti měl...? / František Chupík  39

Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku / Helena Grassová  41

Seznam vyobrazení  45

Obrazová příloha  47