Popis královského hlavního města Olomouce

Podrobné informace

Kategorie:

Architektura

Rok vydání:

1991

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

Počet stran:

246

ISBN:

80-9000056-8-3

90 Kč

Nedostupné

90 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Toto dílo F.J.Louckého lze hodnotit nejen jako první souhrnné zpracování olomouckých ději a místopisu, ale také jako první práci založenou jak na dostupné literatuře, tak především na důkladném studiu archiválií, čímž vysoce převyšuje i některé pozdější vydané dějiny Olomouce. Vlastní dílo je psáno barokně rozvinutou němčinou, přílohy k němu připojené jsou psány středověkou latinou a starou němčinou. Bylo proto nutno celé dílo včetně příloh s ohledem na čtenáře neznalého těchto jazyků, jemuž je především určeno, přeložit do češtiny a pro lepší představu doplnit i ilustračním materiálem (27 obrazových příloh). Toto vydání může posloužit nejen zpracovatelům starších dějin Olomouce, ale je příjímáno i širší laickou veřejností jako vítaný zdroj poučení o Olomouci poloviny 18. století.