Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Podrobné informace

Kategorie:

Obnova památek

Rok vydání:

2011

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Pardubicích

Jazyk:

česky

Počet stran:

30

ISBN:

978-80-904097-6-7

Brožura dokumentuje restaurování kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži a jeho mobiliáře.

Neprodejnou publikaci vydal NPÚ ÚOP v Pardubicích ve spolupráci s Římskokatolickou farností Luže za podpory partnerů Pardubického kraje a Města Luže, byla financována z Finančního mechanismu EHP a  finančního mechanismu Norska.