Meziválečná architektura Střešovic – méně známá tvář Prahy 6

Podrobné informace

Kategorie:

Architektura

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v hl. městě Praze

Jazyk:

česky

Počet stran:

46

ISBN:

978-80-87220-10-8

110 Kč

Rozebráno

Katalog stejnojmenné výstavy, kterou uspořádala Městská část Praha 6 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v hlavním městě Praze v roce 2010. Vedoucí autorského kolektivu byla Alexandra Křížová, další autorky textu: Kateřina Hubrtová, Hedvika Křížová Nejedlá. Fotografie: Přemysl Havlík, Hana Černá, Kateřina Hubrtová, Alexandra Křížová, Hedvika Křížová Nejedlá, Lucie Mlynářová.

Dílko pojednává o historii, stavebním vývoji a urbanismu Střešovic. Zásadní a zajímavé objekty jsou popisovány zvlášť. Text doprovází jak kvalitní fotografie aktuálního stavu, tak původní plánová a fotografická dokumentace a je zde i přehledná orientační mapa s lokalizací konkrétních budov. Výtisk vznikl na základě poznatků získaných během práce na Výzkumném záměru Ministerstva kultury 075 032 3304, č. 402 Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20 století, který umožnil podrobné zmapování a poznání jedné z neznámějších pražských čtvrtí Ořechovky a jejího okolí v katastru Střešovice.