Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Podrobné informace

Kategorie:

Dějiny umění

Rok vydání:

1998

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Počet stran:

520

ISBN:

80-238-2362-0

950 Kč

Rozebráno

Umělecké sbírky olomouckých biskupů, od roku 1777 arcibiskupů, založil kníže Karel II. Z Lichtensteinu-Castelcorna (1664–1695). Odkazem z roku 1691 jim dal pevný právní základ, a měřeno historií sběratelství, také podobu, v níž se jejich začátek kryje s vrcholem. Od té doby se datuje dvojdomí sesterských sbírek v Olomouci, v biskupově paláci, a v kroměřížské zámecké rezidenci. Určila je historická skutečnost: sídlo v Olomouci a centrum správy biskupských panství, lenního zřízení a stará tradice. Od doby biskupa Karla trvá tedy spojitost jejich osudů, někdy na úkor jedné, či druhé sbírky, ale i dějinami podmíněná neoddělitelnost.

Sbírka takových kvalit, jako je kroměřížská obrazárna, nemohla ujít pozornosti historiků umění. Již koncem minulého století k ní publikoval dokumenty Karl Lechner, poté Theodor von Frimmel. Důkladný a stále zásadní přínos poskytly historické práce arcibiskupského archiváře Antonína Breitenbachera a katalog obrazového fondu, publikovaný společně s profesorem dějin umění Masarykovy univerzity Eugenem Dostálem v roce 1930.

Obsah:
  • Obrazové sbírky kroměřížského zámku (Antonín Jirka)
  • Katalog
  • Prameny a katalogy
  • Literatura
  • Ikonografický rejstřík
  • Atribuční posuny
  • Konkordační tabulky