Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví

Podrobné informace

Kategorie:

Dějiny umění

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

1040

ISBN:

978-80-85033-26-7

749 Kč

Rozebráno

Bývalá rožmberská a schwarzenberská rezidence Český Krumlov a město, které k ní přiléhá, je dnes souborem památek světové proslulosti. Tuto jedinečnost zachycuje kniha doplněná stovkami černobílých i barevných fotografií, pod níž je autorsky podepsáno sedmačtyřicet památkářů, krajinářů, archivářů, historických antropologů, sociologů, historiků všedního života, výtvarných umění, literatury či hudby. Objevují konstanty a proměny sídla vrostlého do říčních meandrů, místa zažívajícího vzmachy i pády, hřejícího se v lesku sídla jihočeských „skorokrálů“ i naslouchajícího nářku vysídlenců, místa zapomínaného i opojeného svou příslušností ke světovému kulturnímu dědictví.