Zprávy památkové péče 4/2019

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

191

185 Kč

Nedostupné

Závěrečné číslo 79. ročníku Zpráv památkové péče je věnováno vrcholně zajímavému tématu nejen z hlediska domácího památkového a uměleckohistorického diskurzu, ale i v mezinárodním ohledu. Přináší aktuální poznatky k památkovým dějinám a restaurování jedné z vůbec nejvýznamnějších českých památek – hradu Karlštejn. Již úvodní článek autorů Petra Skalického a Adama Pokorného si klade z hlediska dalšího bádání kruciální otázku, kterou dosavadní odborná literatura o Karlštejně reflektovala jen minimálně. Skutečně je nástěnná výtvarná výzdoba interiérů hradu, na kterou se dnes máme možnost dívat, pouze dílem středověku? Autoři se věnují druhotným malířsko-restaurátorským zásahům ve výzdobě tzv. Menší věže hradu, aby na základě vlastního průzkumu poukázali na některé tradované omyly v uměleckohistorické klasifikaci nástěnných maleb. Z hlediska technologického tyto výsledky detailně přibližují dvě následné studie Adama Pokorného o restaurátorských průzkumech nástěnných maleb a jejich technice. Další ze studií od autorů Jana Klípy, Markéty Pavlíkové a Adama Pokorného se věnuje zlaceným plastickým dekorům, unikátním výzdobným prvkům, o jejichž osvětlení v systému celkové výzdoby interiérů se autoři článku pokusili na základě detailních materiálových a technologických analýz. Své zastoupení v rámci tématu mají i dva příspěvky věnované otázkám architektonických proměn hradu. Zdeněk Chudárek předkládá na základě svého mnohaletého výzkumu vyčerpávající studii o stavebních úpravách Menší věže Karlštejna od doby jejího vzniku až po současnost. Jana Pařízková Čevonová a Marek Pařízek se pak vrací důkladnou analýzou dobových textů ke kritizovanému památkovému zákroku architekta Friedricha Schmidta na Karlštejně. Sledují vývoj jeho návrhů na zastřešení obou věží hradu a uvádí důvody, které architekta vedly k řešení podoby věží, jež určuje i současný architektonický výraz hradu. Hlavní téma již tradičně doplňují také studie a zprávy z dalších oblastí památkové péče.