Brněnské nádraží – samostatná příloha časopisu Památková péče na Moravě 14/2008

Podrobné informace

Kategorie:

Urbanismus

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

česky

Počet stran:

40

80 Kč

Rozebráno

Publikace, jejímž úkolem je informovat o historických souvislostech vzniku brněnského nádraží a jeho postupného napojování na ostatní železniční síť, o jeho rozvoji, rozšiřování a o desítkách změn a problémů, které existenci železniční dopravy v Brně provázely po celá desetiletí až do současnosti. Předkládá rovněž prezentaci návrhu rekonstrukce železničního uzlu v Brně, který stojí mezi oběma medializovanými krajními variantami – odsunout nebo neodsunout.