Katalog lidové architektury, část sedmá. Okres Hodonín

Podrobné informace

Rok vydání:

2007

Místo vydání:

Brno

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Brně

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

120

ISBN:

978-80-86752-52-5

150 Kč

Nedostupné

150 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Brně

V druhé polovině 40. let 20. století profesor Antonín Kurial se svými studenty mapovali (zaměřovali, fotografovali, zakreslovali) lidové stavby, již tehdy valem mizející z našich vesnic. Vydávání edice, v níž byly tyto památky publikovány po jednotlivých okresech, zpomalilo a nakonec úplně zbrzdilo úmrtí Antonína Kuriala. Vyšlo tak pouze 6 dílů: Gottwaldov, dnes Zlín (1978), Brno-město (1979), Brno-venkov (1979), Blansko (1979), po smrti prof. Kuriala v roce 1983 Uherské Hradiště (1986), a jako dosud poslední Vyškov (1989). Úvodní slovo psali různí ředitelé, na redakci se vystřídali různí pracovníci tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Koncepce katalogů a jejich grafická podoba zůstala však stejná. Zajímavostí je, že v prvních dílech bylo uvedeno, že středisko vydává publikaci jako účelovou pro služební potřeby. Tento účel postupně slábl úměrně k postupující likvidaci lidových staveb, aby publikace získaly nový účel – dokumentární a badatelský. Podklady pro další díly zůstaly ležet v archivu a přestože se čas od času mluvilo o tom, že by bylo dobré práci dokončit, bylo zejména začátkem 90. let 20. století v publikační činnosti tolik prázdných míst, která bylo potřeba vyplnit, a tolik jiných úkolů, že lidová architektura musela počkat… Dočkala se až v novém století, a to v druhé polovině jeho prvního desetiletí. Iniciátorkou a autorkou textů k sedmému dílu věnovanému okresu Hodonín je dlouholetá pracovnice památkového ústavu, odbornice na lidovou architekturu Věra Kovářů. Vydavatel zachoval grafickou podobu publikace včetně formátu, obohatil publikaci o podrobný obsah, mapu okresu s vyznačením památek, indikačními skicami jednotlivých lokalit a především o anglický překlad.

K vydání připravila a texty zpracovala Věra Kovářů.

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat