Zprávy památkové péče 1–2/2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Vydavatel:

NPÚ, generální ředitelství

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

184

190 Kč

skladem

Koupit

Obsáhlé dvojčíslo Zpráv památkové péče na téma barokní venkov a krajina vychází z loňské mezinárodní konference, které se zúčastnili přední odborníci na barokní architekturu a umění. Příspěvky hledají odpověď na otázku, co to vlastně je „česká barokní krajina“, a mapují i související témata – jaký byl vztah mezi uměním v regionech a centrech, jestli má venkovská architektura vlastní typologii nebo zda by šlo podobně uvažovat i o krajině středověku.

Česká barokní krajina. Toto sousloví v sobě skrývá mnoho významů a asociací – od monumentálních děl umělců 18. století, po naivní lidové výjevy či pohlednice venkova. Baroko a krajina, to je v českých zemích spojení, které v sobě obsahuje hrdost na bohatou kulturní tradici, ale též pocit čehosi důvěrně domáckého. Jenže co o vlastně o malebné krajině českého baroka víme? Stojí náš vztah k ní na přesném poznání toho, jak a proč vznikala? Nebo se zakládá spíš na sdílených emocích a mýtech? A dovedeme se vlastně o tu krajinu, na kterou jsme tak hrdí, starat? To jsou některé z otázek, kterým se věnuje první svazek Zpráv památkové péče pro rok 2017 s tématem Krajina a venkov v baroku. Téma má tentokrát podobu dvojčísla s rozsahem celých 184 stran, což naznačuje, že hledat odpovědi není jednoduché. V rámci čísla se o to však pokouší renomovaní historikové a historičky umění jako Rostislav Švácha, Kateřina Adamcová, Sylva Dobalová, Petr Macek nebo Martin Mádl, jejichž jména jsou zárukou inspirativního a podnětného čtení. Samozřejmostí je bohatá obrazová příloha včetně plánů.

V letošním roce se tématem krajiny nezabývají pouze ZPP. „Krajina. Kulturní a přírodní dědictví“ je totiž také název jednoho z hlavních témat NPÚ pro rok 2017, kterému je v průběhu roku věnována řada dalších akcí i publikací.

Editorial a obsah čísla.